7 maj 2020

Nya möjligheter att erbjuda STOM på distans

På grund av coronapandemin kan arbetssökande från den 7 maj 2020 fritt välja distansleverantör för tjänsten Stöd och matchning STOM. Sista startdag är den 30 juni 2021.

Det nya beslutet innebär att arbetssökande som väljer en leverantör för Stöd och matchning fritt kan välja leverantör i hela landet under den tid som stödet kommer att ges på distans. Beslutet är tillfälligt och tidsbegränsat i första hand till den sista augusti. Tjänsten anvisas i block om tre månader åt gången. Anvisade deltagare som har startdag före 31 augusti, går klart sin anvisning om tre månader på distans. Beslutet gäller med omgående verkan.

Coronapandemin har förändrat möjligheten att bedriva Stöd och matchning med fysisk närvaro i leverantörens lokal. Samtidigt har den som bekant lett till att många varsel och korttidspermitteringar och en ökad arbetslöshet. Därför har tjänsten Stöd och matchning redan börjat levereras på distans. Det tillfälliga beslutet gör det nu möjligt även för sökande som bor i områden där det inte finns någon leverantör att välja leverantör på en annan ort för att ta del av tjänsten på distans.