Lägesrapport Rusta och matcha inlämnad

Publicerad: 2020-04-15

Ett av Arbetsförmedlingens uppdrag är att under 2020 införa nya matchningstjänster för att dra lärdomar inför fortsatt utveckling av det arbetsmarknadspolitiska arbetet. Nu har myndigheten lämnat en lägesbeskrivning till regeringen.

Den 30 mars lanserade Arbetsförmedlingen den nya matchningstjänsten Rusta och matcha i 32 kommuner fördelat på sex leveransområden. Målet med tjänsten är att den arbetssökande ska få jobb eller börja studera på kortast möjliga tid.

– Det finns ett stort intresse från fristående aktörer att få bidra som leverantör av Rusta och matcha. I nuläget finns ett flertal godkända aktörer i berörda kommuner och ett antal ytterligare vars ansökningar vi nu går igenom, säger Martin Kruse, inköpschef på Arbetsförmedlingen.

Antalet leverantörer som hittills är godkända och sökbara för arbetssökande i respektive leveransområde:

  • Västerås: 10
  • Umeå: 5
  • Oskarshamn: 4
  • Trollhättan: 5
  • Blekinge: 7
  • Lidköping: 4

Har börjat anvisa arbetssökande

Att Rusta och matcha har startat innebär att medarbetare i de 32 kommunerna först identifierar arbetssökande som är aktuella för tjänsten. Därefter fattas beslut om medverkan. Det tar minst 10 dagar från valet av leverantör tills deltagarna börjar.

– Vi har inledningsvis en del inkörningsproblem. Men medarbetarna har ändå kommit igång och börjat fatta beslut om anvisning av arbetssökande till tjänsten, säger Martin Kruse.

Beskriver införandet av tjänsten

I regleringsbrevet för 2020 står det att Arbetsförmedlingen ska lämna en lägesbeskrivning kring Rusta och matcha till regeringen den 15 april. I lägesbeskrivningen beskriver myndigheten införandet av tjänsten, exempelvis val av leveransområden, tjänstens konstruktion, betalningsmodell och bedömningsstöd.

En viktig del i införandet har varit dialogen med fristående aktörer som skett genom hearings, remisser på förfrågningsunderlaget, löpande avstämningar med branschorganisationer och de leverantörsdialoger som genomförs nationellt och lokalt.

Anpassad för distansmöten

Tjänsten startade enligt den ursprungliga tidplanen. Men mot bakgrund av den pågående situationen med coronaviruset finns en del aspekter som behöver förtydligas.

– Tjänsten är från början anpassad för möten med deltagare på distans. Tjänsten kan pågå upp till ett år, och det är bra med en aktiv process med de arbetssökande så snart krisens mest akuta skede är över. Coronakrisen kommer också troligen att leda till en tuffare arbetsmarknad. För en del arbetssökande går vägen till jobb via utbildning, och i Rusta och matcha räknas utbildning som ett resultat, säger Martin Kruse.

Nästa lägesbeskrivning kring Rusta och matcha ska lämnas den 23 oktober 2020.

Relaterad information

Information om Rusta och matcha