7 april 2020

Utbildning om våld i nära relationer

Hur bemöter man en våldsutsatt? Vad finns det för stöd och skydd att få? Och vad är sekretess? Arbetsförmedlingen erbjuder tillsammans med Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) en webbkurs som är en introduktion till ämnet våld i nära relationer. Utbildningen är kostnadsfri och riktar sig till dig som leverantör.

Människor som utsätts för våldsbrott kan drabbas av allvarlig ohälsa samt förlust av arbete och inkomst. I värsta fall kan våldet leda till allvarliga bestående skador eller dödsfall. Att ha kunskaper om våld i nära relationer är därför viktigt för att kunna ge våldsutsatta ett bra bemötande och kunna hänvisa vidare för stöd och skydd. Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) erbjuder en webbkurs där du får en introduktion till ämnet våld i nära relationer.

webbkurs om våld i nära relationer

Att ställa frågor om våld kan också innebär att man på ett tidigt stadium kan få en förklaring till vad som skulle kunna vara orsaken till en arbetssökandes nedsatta arbetsförmåga eller bristande motivation till arbete. Men när ska de ställas och hur? Ett lämpligt sammanhang kan till exempel vara när de personliga förutsättningarna kartläggs och det ställs frågor om hälsa.

Frågeformulär för kartläggning

Arbetsförmedlingen har tagit fram ett frågeformulär för kartläggning av erfarenheter av våld. Det ifyllda formuläret är ett stödmaterial som är sekretess och behöver förstöras efter användning. Om personen är våldsutsatt eller ej är känslig information och behöver inte återrapporteras till Arbetsförmedlingen, men leverantörenen behöver ha kunskap om vart de ska hänvisa kunden för stöd och skydd.

Frågeformulär om våld i nära relationer (pdf, 41 kB)

kontaktuppgifter till myndigheter och organisationer som kan ge stöd

Om det är en akut situation ska polisen kontaktas och socialtjänsten kan erbjuda skydd och stöd. För rådgivning finns Kvinnofridlinjen på telefonnummer 020-50 50 50.