30 mars 2020

Arbetsförmedlingen lanserar ny matchningstjänst

I dag den 30 mars startar Arbetsförmedlingen matchningstjänsten Rusta och matcha i 6 leveransområden, sammanlagt 32 kommuner. Tjänsten ersätter Stöd och matchning, STOM, som har sagts upp i berörda kommuner. Tjänsten är väl anpassad för att möjliggöra samtal och möten med deltagare på distans, vilket passar bra med tanke på det rådande läget med coronaviruset.

Målet med Rusta och matcha är effektivare matchning och bättre kompetensförsörjning, och tjänsten sätter fokus på att varje arbetssökande ska komma till arbete eller utbildning så snabbt som möjligt.

Intresset för att leverera tjänsten är stort, och det finns vid uppstart leverantörer i samtliga sex leveransområden. Områdena där tjänsten ska prövas, och där STOM sagts upp, omfattar följande kommuner:

  • Blekinge: Karlshamn, Karlskrona, Olofström och Ronneby
  • Lidköping: Götene, Lidköping och Vara
  • Oskarshamn: Högsby, Mönsterås och Oskarshamn
  • Trollhättan: Färgelanda, Grästorp, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Sotenäs, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg
  • Umeå: Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs
  • Västerås: Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Sala, Surahammar och Västerås

– Det kan mycket väl tillkomma fler aktörer över tid, och det finns inget som hindrar att aktörer kommer in efter starten nu i mars eftersom det är en LOV-tjänst (lagen om valfrihet), säger Martin Kruse, inköpschef på Arbetsförmedlingen.

Stark styrning mot resultat och ökad kontroll

Målgruppen är bredare än i tjänsten STOM, och en stor andel kommer att vara personer som står långt från arbetsmarknaden. Man kan delta i tjänsten sex plus sex månader, men målet är att deltagarna ska komma till arbete eller utbildning på kortast möjliga tid.

I Rusta och matcha finns också utökade möjligheter för leverantörerna att anpassa stödet efter varje individs behov. Det är även en starkare styrning mot resultat, det vill säga arbete eller utbildning där leverantören får betalt utifrån uppnådda resultat och där storleken på ersättningen till leverantörerna avgörs av resultaten.

Arbetsförmedlingen har också en ökad uppföljning och kontroll av leverantörernas resultat jämfört med i till exempel STOM-tjänsten.

Mer enhetlig och träffsäker bedömning

Arbetsförmedlingen har tagit fram ett statistiskt bedömningsstöd för den arbetsmarknadspolitiska bedömningen. Den bygger på ett 30-tal faktorer kopplat till den enskilda individen och till arbetsmarknaden, bland annat ålder, kön, utbildning, erfarenhet och bostadsort. Det bidrar till en mer enhetlig och träffsäker bedömning av de arbetssökandes förutsättningar och ger också ett bra underlag för uppföljning och utvärdering av insatserna.

Den pågående coronakrisen påverkar stora delar av samhället just nu. Därför behöver några saker runt Rusta och matcha förtydligas:

  • Den maximala tiden i tjänsten är lång, upp till ett år. Det innebär goda förutsättningar att komma igång med mer aktivt stöd till arbetssökande så snart krisens mest akuta skede är över.
  • Rusta och matcha är den av Arbetsförmedlingens tjänster som redan från start är anpassad för samtal och möten med deltagare på distans.
  • För många arbetssökande går vägen till jobb via utbildning. I denna nya matchningstjänst räknas därför utbildning som ett resultat.

Arbetssökande och arbetsgivare i fokus

Det var i juli 2019 som Arbetsförmedlingen fick ett tilläggsuppdrag i regleringsbrevet från regeringen, att tillsammans med fristående aktörer, utveckla och pröva en ny matchningstjänst. Tanken är att Arbetsförmedlingen och leverantörerna ska arbeta som partners för att nå resultat för arbetssökande och arbetsgivare.

Tillsammans med leverantörerna och andra parter i samhället ges möjlighet till lärdomar och att utveckla det arbetsmarknadspolitiska arbetet.