24 mars 2020

Digitala tjänster för verksamhet på distans

Den 20 mars 2020 uppmanade Arbetsförmedlingen att du som leverantör nu ska gå över till att bedriva din verksamhet på distans, så långt det är möjligt. För att stötta dig i detta har vi därför tagit fram en sida med tips på arbetsformedlingen.se.

Tipsen handlar om våra digitala tjänster som du kan ha nytta av att använda och kunna guida till i din kontakt med arbetssökande. Sidan byggs på med fler tips efterhand.

Digitala tjänster i kontakt med kunder