24 mars 2020

Brev till kommunerna inför starten av Rusta och matcha den 30 mars

Inför starten av Rusta och matcha den 30 mars skickade Arbetsförmedlingen den 24 mars ett informationsbrev till de 32 kommunerna som ska delta i Rusta och matcha. I brevet finns också kontaktuppgifter till ansvariga för tjänsten på Arbetsförmedlingen.

Relaterad information

Rusta och matcha