20 mars 2020

Arbetsförmedlingen ställer om klassrumsbundna aktiviteter till distans

Arbetsförmedlingen väljer samma väg som bland andra gymnasier och universitet. Så långt det är möjligt ska undervisning i klassrumsmiljö eller gruppaktiviteter från 20 mars 2020 bedrivas med hjälp av distanslösningar.

Gymnasieskolor, yrkeshögskolor, vuxenutbildningar, universitet och högskolor är stängda för att dämpa smittspridningen av coronaviruset. Nu har Arbetsförmedlingen fattat ett liknande beslut gällande utbildningar och aktiviteter inom program och insatser för arbetssökande.

Bör gå över till distanslösningar

Arbetsförmedlingen uppmanar nu dig som leverantör av externa arbetsmarknadstjänster och utbildningar att omgående ställa om dina verksamheter och så långt det är möjligt övergå till distanslösningar. Det påverkar arbetssökande inom arbetsmarknadsutbildningar och en rad andra upphandlade tjänster som exempelvis förberedande utbildningar, stöd och matchning, introduktion till arbete, och yrkes- och studieförberedande moduler.

Beslutet gäller också olika former av samarbeten, till exempel insatser hos folkhögskolor, vissa aktiviteter inom ESF-projekt och med Kriminalvården med mera.

– Det är en drastisk och nödvändig åtgärd i den extrema situation vi befinner oss i och där vi behöver göra vad som är möjligt för att begränsa de negativa effekterna av pandemin, säger Eeva Vestlund, chef för Samordning och uppföljning på Arbetsförmedlingen.

Får ersättning som vanligt

Du som leverantör kommer som vanligt att få ersättning för de deltagare som har anvisning i en tjänst. Även de arbetssökande behåller sitt aktivitetsstöd under tiden som tjänsten genomförs på distans.

– Utgångspunkten är att lösa distansundervisningen utan större avbrott. Vi har löpande kontakt med våra olika aktörer och vet att flera har möjligheter till distanslösningar. I de fall som de praktiska förutsättningarna inte finns får vi ha en dialog med leverantör och arbetssökande och hitta en framkomlig väg, säger Eeva Vestlund.