16 mars 2020

Stöd och matchning – ratingbetygen uppdaterade 16 mars

Den nya mätperioden innehåller deltagare som var anvisade till Stöd och matchning från och med mars 2018 till och med februari 2019.

Med anledning av att Kundval Rusta och matcha ersätter Stöd och matchning i sex leveransområden - kommer ratingbetygen för leverantörerna i dessa sex leveransområden inte att publiceras.