12 mars 2020

Ny metod för bedömning ska bidra till effektivare insatser

Inom några år kommer de arbetsmarknadspolitiska bedömningarna av arbetslösa att göras med hjälp av ett automatiserat bedömningsverktyg. Dock kommer alla beslut om insatser tas av arbetsförmedlare även i framtiden. Nu ska verktyget prövas inom den nya matchningstjänsten Rusta och matcha.

Det nya bedömningsstödet är ett automatiserat verktyg som analyserar stora mängder data om den arbetslösa och arbetsmarknaden. Genom att väga samman ett 30-tal faktorer – som till exempel utbildning, yrkeserfarenhet och bostadsort – bedöms den arbetslösas avstånd i tid till arbetsmarknaden och vilket stöd han eller hon behöver för att nå dit.

– Det här innebär att den arbetssökande får en pålitligare och mer likvärdig bedömning, som förhoppningsvis leder till en mer lämplig och effektivare insats. Arbetsförmedlarna får också ett bättre beslutsunderlag, vilket gör att fler personer får ta del av det stöd som de behöver, säger Andrea Gidoff Grahn, verksamhetsutvecklare på Arbetsförmedlingen.

Behövs mer träffsäkra bedömningar

Arbetsförmedlingen har de senaste åren arbetat för att förbättra den arbetsmarknadspolitiska bedömningen.

– Vi har under en längre tid sett att det finns ett behov av mer träffsäkra bedömningar. Även externa granskningar pekar på att det behövs, nu senast i Riksrevisionens rapport i början av mars. Dessutom har vi ett uppdrag från regeringen att ta fram det här, säger Andrea Gidoff Grahn.

Verktyget ska prövas i mindre skala inom den nya matchningstjänsten Rusta och matcha som startar i 32 kommuner den 30 mars. När bedömningen görs placeras den arbetslösa i en av tre grupper:

  1. Personer som står nära arbetsmarknaden och bedöms klara sig själva med mindre stödinsatser, till exempel Arbetsförmedlingens digitala tjänster.

  2. Personer som är aktuella för matchningstjänsten Rusta och matcha.

  3. Personer som bedöms stå så pass långt ifrån arbetsmarknaden att de behöver vidare utredning och fördjupat stöd.

Mänskliga mötet fortsatt viktigt

Flera myndigheter och kommuner har börjat använda automatiserade lösningar för att göra olika typer av bedömningar. En stor fördel är att datorer kan analysera många fler parametrar samtidigt än vad en människa kan. Däremot kommer det mänskliga mötet att vara fortsatt viktigt.

– Arbetsförmedlaren kommer att ha ännu mer fokus på att motivera den arbetssökande, något som inte kan ersättas av en maskin. Vi kombinerar helt enkelt det bästa med datorer med det bästa hos människan, säger Andrea Gidoff Grahn.

Ska prövas och justeras löpande

Bedömningsstödet, som blir en viktig del i den reformerade myndigheten, är fortfarande under utveckling och kommer att utvärderas och justeras efter hand.

– Det är klart att det kommer att finnas en del barnsjukdomar. Tjänsten Rusta och matcha blir därför ett bra format att pröva stödet, i stället för att lansera det brett i hela myndigheten på en gång, säger Mattias Bielsa, som jobbar med maskininlärning på Arbetsförmedlingen och har varit med och utvecklat verktyget.

Det automatiserade bedömningsstödet ska vara klart att användas i hela myndigheten till 2022.