13 februari 2020

Uppsägning av Stöd och matchning i 32 kommuner flyttas fram

Från mars 2020 ersätter den nya tjänsten Kundval Rusta och matcha den nuvarande tjänsten Stöd och matchning (STOM) i 32 kommuner. Det innebär att Arbetsförmedlingen kommer att säga upp avtalen med de privata STOM-leverantörerna i de aktuella kommunerna.

Tillsammans med fristående aktörer kommer Arbetsförmedlingen att pröva och utveckla Kundval Rusta och matcha i 32 kommuner med start i mars 2020. Det påverkar de leverantörer som i dag levererar upphandlade arbetsförmedlingstjänster inom STOM i dessa kommuner.

Vi har tidigare informerat att avtalen sägs upp under vecka 7. Tidpunkten för uppsägning behöver nu flyttas fram. Uppsägning kommer att ske den 21 februari om förutsättningarna för planenlig start i mars av Kundval Rusta och matcha finns. I annat fall kommer vi den 21 februari med ett nytt besked när avtalen sägs upp.

Arbetsförmedlingen beklagar naturligtvis dessa mindre justeringar i tidplanen, men det är viktigt att växlingen mellan tjänsterna sker koordinerat. Uppsägningstiden är 3 månader.

– Skälen till att tidpunkten för uppsägning flyttas fram något kan sammanfattas med att Arbetsförmedlingen behöver säkra alla förberedelser inför starten av Kundval Rusta och matcha. Det innebär en avsaknad av matchningstjänst i berörda kommuner under perioden fram till att Kundval Rusta och matcha startar i mars, säger Martin Kruse, Arbetsförmedlingens inköpschef.

Arbetsförmedlingen har löpande dialog med leverantörer och branschorganisationer och kommer att gå ut med information direkt till de leverantörer som är berörda. Uppsägningen av avtalen sker via brev, i enlighet med kontraktsvillkoren för tjänsten. Vi kommer också att informera i upphandlingsverktyget TendSign.

Alla arbetssökande som tar del av Stöd och matchning kommer att få slutföra insatsen enligt plan och kommer alltså inte att påverkas av detta.