17 januari 2020

Kundval Rusta och matcha: Nu kan aktörer lämna in anbud

Nu har förfrågningsunderlaget till Arbetsförmedlingens matchningstjänst Kundval Rusta och matcha publicerats.

Nu har Arbetsförmedlingen gått ut med ett förfrågningsunderlag så att fristående aktörer kan lämna in sina anbud. Det innebär att du som fristående aktör nu kan lämna in anbud via TendSign. De företag som uppfyller kriterierna kommer att få vara med och leverera tjänster till arbetssökande i de aktuella kommunerna.

– Det här är ett viktigt steg i förberedelsen inför en reformerad arbetsmarknadsmyndighet. Utgångspunkten har varit att få en så bra bas för utvärdering som möjligt utifrån rådande förutsättningar för leverantörer, arbetssökande och vår egen verksamhet. Det här kommer att ge en bra bild över både möjligheter och svårigheter framöver, säger Martin Kruse, inköpschef på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen har av regeringen fått ett uppdrag att förbereda för en reformerad myndighet. Fristående aktörer ska då rusta och matcha arbetssökande till jobb. Med start i mars 2020 ska Arbetsförmedlingen pröva och utveckla en ny tjänst, Kundval Rusta och matcha, i 32 kommuner. Syftet med verksamheten är att dra lärdomar inför förberedelserna av den kommande reformeringen av Arbetsförmedlingen 2022.