13 december 2019

Ratingbetygen för leverantörer uppdaterade den 13 december

Den nya mätperioden innehåller deltagare som var anvisade till Stöd och matchning från och med december 2017 till och med november 2018.