28 november 2019

Kundval Rusta och matcha: Förfrågningsunderlaget på remiss

Inför den planerade starten av nya tjänsten Kundval Rusta och matcha i mars 2020, går Arbetsförmedlingen ut med en remiss på förfrågningsunderlaget. Senast den 5 december vill vi ha in synpunkter.

På regeringens uppdrag förbereder Arbetsförmedlingen för en reformerad myndighet 2022. Fristående aktörer ska då rusta och matcha arbetssökande till jobb.

Tillsammans med fristående aktörer kommer Arbetsförmedlingen att pröva och utveckla den nya tjänsten, Kundval Rusta och matcha, i 32 kommuner under 2020. Planerad start är i mars.

I januari kommer Arbetsförmedlingen att gå ut med ett förfrågningsunderlag för att fristående aktörer ska kunna lämna in sina anbud. De företag som uppfyller kriterierna kommer att få vara med att leverera tjänster till arbetssökande i de aktuella kommunerna.

Innan förfrågningsunderlaget får sin slutliga utformning går en första version ut på remissrunda under perioden 28 november – 5 december. Externt riktar sig remissen till leverantörer och branschorganisationer.

Viktig förankring

– Förankringsprocessen är viktig för att ge leverantörerna och myndigheten en bra start när den nya tjänsten ska prövas i vår. Här är naturligtvis dialogen med leverantörer och branschorganisationer viktiga för att vi ska kunna göra ett så väl genomarbetat förfrågningsunderlag som möjligt, säger Martin Kruse, upphandlingschef på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen har tidigare hämtat in underlag och synpunkter genom en RFI (Request for Information). Myndigheten har också löpande dialog med leverantörer och branschorganisationer genom Leverantörsforum (ett diskussionsforum med representanter för Almega kompetensföretag, Almega utbildningsföretag, Företagarna samt en sammanslutning av företag inom arbetsintegrerade sociala företag, ASF). I september anordnades en hearing för leverantörer och branschorganisationer.

Remissen på förfrågningsunderlaget  (word, 1 MB)

(Korrigering 2019-11-29. Sidan 10, näst sista stycket. Följande meningar strykes: "Leverantören har möjlighet att kombinera maximalt två (2) referensuppdrag för att uppfylla kravet på erfarenhet. Observera att kombination av två (2) referensuppdrag förutsätter att minst.")