6 november 2019

Nya matchningstjänsten prövas i 32 kommuner

Redan i vår kommer arbetssökande i 32 kommuner att kunna ta del av en ny matchningstjänst, Kundval Rusta och matcha, som levereras av fristående aktörer. Tillsammans med leverantörerna kommer Arbetsförmedlingen att pröva och utveckla tjänsten under nästa år för att kunna dra lärdomar inför upphandling och införande i hela landet.

På regeringens uppdrag förbereder Arbetsförmedlingen för en reformerad arbetsmarknadsmyndighet 2022. Fristående aktörer ska då rusta och matcha arbetssökande till jobb. Arbetssökande ska själva kunna välja bland de fristående aktörerna i en ny tjänst baserad på Lagen om valfrihet (LOV).

Tillsammans med fristående aktörer kommer Arbetsförmedlingen att pröva och följa upp den nya tjänsten, Kundval Rusta och matcha, i valda delar av landet under 2020. Efter samverkan med de fackliga organisationerna är nu dessa områden beslutade.

– Arbetet kommer att ge oss möjlighet att utvecklas och lära inför reformeringen av Arbetsförmedlingen. Vi behöver testa metoder för hur kommande arbetsmarknadsmyndighet kan fungera i praktiken, och lära oss mer om vilken roll myndigheten kan ha gentemot kunder, leverantörer och samverkansparter, säger verksamhetsområdesdirektör Eva-Lisa Höglund på Arbetsförmedlingen.

En bas för utvärdering

Med start i vår kommer fristående aktörer att leverera den nya tjänsten till arbetssökande i 32 kommuner, från Robertsfors i norr till Karlshamn i söder. Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln, Vännäs, Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Sala, Surahammar, Västerås, Färgelanda, Grästorp, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Sotenäs, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg, Götene, Lidköping, Vara, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn, Karlshamn, Karlskrona, Olofström och Ronneby.

– Att börja i begränsad skala ger oss möjligheter att ta fram effektiva modeller på en rad områden, bland annat tjänstemodell för arbetssökande, ersättningsmodell till leverantörerna, digitala lösningar samt uppföljning, säger Arbetsförmedlingens upphandlingschef Martin Kruse.

De aktuella områdena/kommunerna är valda utifrån en rad aspekter.

– Utgångspunkten har varit att få en så bra bas för utvärdering som möjligt utifrån rådande förutsättningar för leverantörer, arbetssökande och Arbetsförmedlingens verksamhet. Det här kommer att ge en bra bild över både möjligheter och svårigheter framöver, säger Martin Kruse.

Fler frågor att lösa

I slutet av innevarande år räknar Arbetsförmedlingen med att gå ut med ett förfrågningsunderlag för att fristående aktörer ska kunna lämna in sina anbud. De företag som uppfyller kriterierna kommer att få vara med att leverera tjänster till arbetssökande i de aktuella kommunerna. De arbetssökande som Arbetsförmedlingen beslutar om insatser för kommer själva att få välja den tjänsteleverantör de vill ha.

Men även om de första geografiska områdena för den nya matchningstjänsten nu är beslutade återstår fortfarande flera stora frågor att lösa innan det finns en heltäckande bild över vad som kommer att gälla. Bland annat behöver Arbetsförmedlingen tydliggöra vilka ersättningsmodeller som kommer att prövas och vilka arbetssökandegrupper som är aktuella under 2020.

Ersätter Stöd och matchning

Den nya tjänsten kommer också att påverka de leverantörer som idag levererar upphandlade arbetsförmedlingstjänster inom Stöd och matchning i de 32 aktuella kommunerna.

– Den nya tjänsten Kundval Rusta och matcha kommer att ersätta Stöd och matchning i de 32 aktuella kommunerna. Det innebär att avtal med leverantörer av Stöd och matchning i dessa kommuner kommer att sägas upp i anslutning till starten av den nya tjänsten. Preliminärt den 1 mars, säger Martin Kruse.

Skälen till det är flera.

– Dels är det nödvändigt ur utvärderingssynpunkt, dels är det inte juridiskt möjligt för Arbetsförmedlingen att bedriva två liknande tjänster inom samma geografiska område, säger Martin Kruse.

Arbetsförmedlingen kommer att gå ut med mer information till de leverantörer som är berörda.