8 oktober 2019

Ingen översyn av Stöd och matchning i höst

Arbetsförmedlingen utförde i maj 2019 den fjärde översynen enligt gällande avtal. Det kommer dock inte utföras någon mer översyn under hösten 2019.

Leverantörer inom Stöd och matchning sägs upp

Nästa översyn sker under 2020.