26 september 2019

Arbetsmarknadsutbildningar: Nu möjligt att välja startdatum för successiva tillfällen


Från måndag den 30 september kan arbetsförmedlarna välja startdatum utifrån de startdatum som har ledig plats. Förändringen gäller succesiva tillfällen för arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning.

Idag sätter systemet nästkommande vardag som startdatum (om inte ni som leverantör angett vissa veckodagar som mottagningsdagar). Möjligheten att välja startdatum är tänkt att användas när man vet att en arbetssökande behöver slutföra eller förbereda något innan det är lämpligt att starta den nya insatsen.

Ni som leverantörer kan ta kontakt med era kontaktpersoner på arbetsförmedlingen om ni vill gå igenom vilka tillfällen som ska ha successiv start eller gruppstart.