20 september 2019

Stöd och matchning - ratingbetygen är uppdaterade

Ratingbetygen uppdaterades den 19 september 2019.

Den nya mätperioden innehåller deltagare som var anvisade till Stöd och matchning från september 2017 till och med augusti 2018.