17 september 2019

Tre prioriterade tjänster till arbetssökande

Arbetsförmedlingen har beslutat att prioritera användningen av tre breda upphandlade tjänster och utbildningar för arbetssökande som deltar i
jobb- och utvecklingsgarantin, Jobbgarantin för ungdomar eller etableringsprogrammet.

  • Stöd och matchning ska nyttjas för arbetssökande som har behov av intensiv matchning för att kunna påbörja arbete eller studier så fort som möjligt.
  • Yrkes- och studieförberedande moduler ska användas för arbetssökande som behöver vägledning eller andra yrkes- och studieförberedande aktiviteter.
  • Introduktion till arbete ska nyttjas för arbetssökande som behöver arbetsförberedande, motiverande och rehabiliterande aktiviteter.

Prioriteringen utgår från att detta är tjänster och utbildningar som ligger i linje med Arbetsförmedlingens grunduppdrag och även tillgodoser behoven för många arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Lokala kontaktpersoner som stöd för leverantörer

För att realisera prioriteringarna ovan inför Arbetsförmedlingen ett system där kontaktpersoner ska finnas tillgängliga lokalt eller regionalt för dig som är leverantör.

Från mitten av september får nästan hundra medarbetare över hela landet i uppdrag att stödja leverantörerna med information som kan förbättra planeringsförutsättningarna och samtidigt stödja sina kollegor för att underlätta användandet av tjänsterna.

Exempelvis genom att ha fördjupad kunskap om insatsen, organisera kartläggning av lämpliga deltagare eller göra uppföljning av deltagare. Den lokala organiseringen kommer att anpassas utifrån lokala förutsättningar och behov.

Vi återkommer med närmare information i början av oktober.

Förenklad paketering av Yrkes- och studieförberedande moduler

Vi har skapat två nya utbildningspaket inom Yrkes- och studieförberedande moduler, ett paket för målgrupp 1 och ett för målgrupp 2. Båda paketen inleds med modulen Nivåtest och kartläggning för att nyttja avtalets innehåll på bästa sätt och ge dig som leverantör större utrymme för att bedöma vilket behov den enskilda individen har under insatsens gång.

Det gör det också lättare för arbetsförmedlarna att ta beslut. De tidigare paketen finns kvar att använda om man så önskar.

Tjänster prioriterade till arbetsgivare

Arbetsförmedlingen har beslutat att prioritera användning av arbetsmarknadsutbildning när den bedöms leda till arbete för arbetssökande som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin, Jobbgarantin för ungdomar eller etableringsprogrammet.

Detta gäller även för öppet arbetslösa som bedöms få arbete genom deltagande i utbildningen. Genom detta sätt fortsätter myndigheten att möta arbetsgivares kompetensbehov.