17 september 2019

Fullsatt på hearing om analysuppdraget

Har ni redan ett förslag om ersättningsmodell? Hur kommer framtidens ratingsystem se ut? Kommer Arbetsförmedlingen vara en av aktörerna? Över 600 leverantörer deltog vid Arbetsförmedlingens hearing om analysuppdraget inför reformeringen 2021 och många ville ställa frågor.

Konferenslokalen i World trade center i Stockholm var knökfull när Arbetsförmedlingen höll den första av två hearings på torsdagen. Cirka 175 personer var på plats fysiskt och runt 440 följde arrangemanget via en webbsändning där deltagarna kunde ställa frågor via en chatt.

I maj fick myndigheten i uppdrag av regeringen att analysera 29 frågeställningar om hur det ska gå till när fristående aktörer 2021 tar över arbetet med att matcha och rusta arbetssökande. Uppdraget ska resultera i en återrapport till regeringen senast den 1 november och syftet med hearingen var att samla in synpunkter och kommentarer från leverantörerna.

– Den här hearingen vänder sig både till er som är eller vill bli leverantör och vi räknar med många kloka inspel och synpunkter, sade moderatorn Mathias Wahlsten, som är enhetschef på analysavdelningen och ansvarar för samordningen av de externa samråden.

Tre av de teman utredningen lyfter togs upp på hearingen: spårindelning, ersättningssystem och hur vi kan få en geografisk spridning av leverantörer. Innan själva hearingen hade över 1000 frågor skickats in, men många ställde även sina frågor på plats. En expertpanel bestående av bland andra analytiker Johan Granath, upphandlingschefen Martin Kruse och Johanna Schumacher, som är sakkunnig/verksamhetsutvecklare, rätade ut flera av de frågetecken som finns. Joel Phalén, som är huvuduppdragsledare för analysuppdraget, var samtidigt noga med att påpeka att Arbetsförmedlingen inte sitter på alla svar.

– Jag får ofta höra ”du som vet hur det ska bli”. Men poängen är att det är regeringen som utformar det reformerade uppdraget. Vi ska ge regeringen ett så bra underlag som möjligt, och det är bland annat därför vi är här i dag och samtalar med er, sade Joel Phalén.

Frågor på mobilen

Även leverantörerna fick via sina mobiler svara på flera frågor. Till exempel ”Klarar ditt företag av att både rusta och matcha?” Ja, svarade en klar majoritet. På frågan ”Vilken fördelning mellan grund- och resultatersättning tycker du är rimlig?” svarade en övervägande majoritet att fördelningen borde vara 50/50. Likaså tyckte en majoritet att utfallet av granskningar och andra kontroller borde vara publika.

– Svaren är en temperaturmätare som vi kommer att ha nytta av i utredningen, konstaterade Mathias Wahlsten som fick många positiva kommentarer från leverantörerna efter hearingen.

Två av leverantörerna som var på plats i World trade center var Lena Karlström och Martin Olsson från företaget Taktik Sweden.

– Vi har varit leverantörer sedan 2007 inom bland annat Stöd och matchning. Vi är här för att det är vår framtid det handlar om och vi vill vara uppdaterade inför det som ska hända, konstaterade Lena Karlström.

Martin Olsson tyckte att han fått med sig en hel del kunskap hem.

– Alla sitter med frågor om vart vi är på väg och jag tycket att jag fått bättre förståelse för hur Arbetsförmedlingen ser på uppdraget nu. Viktigast just nu är att det nuvarande systemet fungerar till dess att det nya sjösätts.

Den 23 september är det dags för nästa hearing med fokus på idéburen sektor. Även den äger rum på World trade center och sänds direkt på webben.