30 juli 2019

Köp av tjänster fortsätter minska

I Arbetsförmedlingens fjärde utgiftsprognos för 2019 skrivs kostnaden för köp av tjänster och utbildningar ned ytterligare. Jämfört med prognosen den 2 maj är minskningen 264 miljoner kronor. Arbetsförmedlingen bedömer att kostnaderna för köpta arbetsförmedlingstjänster och utbildningar under 2019 kommer att uppgå till drygt 2,8 miljarder kronor.

Orsaken till att kostnaden för tjänster och utbildning skrivits ned är framförallt personalsituationen på Arbetsförmedlingen. Färre handläggare ger färre beslut. Antalet handläggare har minskat mer och snabbare än vad vi bedömde under våren. Samtidigt har antalet arbetssökanden med behov av fördjupat stöd ökat.

Kostnader för köpta tjänster och utbildningar (miljoner kronor)


2018

2019

2020

2021

2022

AUB

1 388

1 187

1 090

1 008

990

FUB

858

444

450

403

391

KA

1 979

1 191

1 523

1 522

1 480

Total summa

4 225

2 822

3 063

2 933

2 860

Förändring från

föregående prognos


-264

-91

-60

-37


Fokusområden och prioriteringar

Arbetsförmedlingen har valt att lägga fokus på köpta tjänster och utbildningar för deltagare inom jobb-och utvecklingsgarantin, jobbgarantin för ungdomar samt etableringen. Dessa är målgrupper som har ett starkt behov av stödjande och förberedande insatser.

Extratjänster och moderna beredskapsjobb stoppades från årsskiftet, och introduktionsjobb begränsats till deltagare från etableringen från och med april. Arbetsförmedlingen väljer också att inte använda årets anslagskredit för att få bättre förutsättningar för köp av tjänster 2020.

Arbetsförmedlingen befinner sig just nu i en komplex situation och det är därför extra svårt att göra korrekta prognoser. Det är också orsaken till att vi nu reviderar rapporten från 2 maj. Nästa utgiftsprognos publiceras 25 oktober.

E-post om du har några frågor

Utgiftsprognosen i sin helhet 

Prognos för utbetalningar 2019-2022 juli 2019