25 juni 2019

Ratingbetygen är uppdaterade för Stöd och matchning

Ratingbetygen uppdaterades 25 juni 2019.

Den nya mätperioden innehåller deltagare som var anvisade till Stöd och matchning från juni 2017 till och med maj 2018.