10 juni 2019

Utvecklingen med något minskande volymer fortsätter

I Arbetsförmedlingens tredje utgiftsrapport för året har behoven av köpta tjänster och utbildningar skrivits ned något jämfört med prognosen i februari.

Arbetsförmedlingen bedömer i den nya utgiftsprognosen att kostnaderna för köpta arbetsförmedlingstjänster och utbildningar under 2019 kommer att uppgå till drygt 3 miljarder kronor. Jämfört med prognosen som lämnades den 15 februari är det en minskning med 124 miljoner kronor.

Förklaringen till att den prognostiserade kostnaden skrivits ned något är att volymerna minskat den senaste månaden. Minskningen beror till största delen på sjunkande behov inom etableringsprogrammet.

Kostnader för köpta tjänster och utbildningar (miljoner kronor)


2017

2018

2019

2020

2021

2022

AUB

1 428

1 388

1 199

1 037

984

963

FUB

1 699

858

539

505

425

410

KA

2 046

1 979

1 349

1 612

1 584

1 524

Total summa

5 173

4 225

3 087

3 154

2 993

2 897

Förändring från

föregående prognos-124

21

-28

-42


Det är fortfarande ett svårbedömt läge beroende på januariavtalet. Regeringen väntas dock presentera närmare detaljer kring arbetsmarknadspolitiken inom kort. Det kan innebära förändrade prioriteringar mellan olika typer av insatser och program.

Arbetsförmedlingen har gjort en prioritering att köpta tjänster och utbildningar kommer att användas för deltagare inom jobb-och utvecklingsgarantin, jobbgarantin för ungdomar samt etableringen. I första hand har denna målgrupp behov av stödjande och förberedande insatser.

Det betyder att färre deltagare utanför dessa ramprogram kommer att anvisas till köpta tjänster och utbildningar, dock kan deltagare utanför ramprogrammen anvisas till arbetsmarknadsutbildning när den anordnas som rekryteringsutbildning.

E-post om du har några frågor