17 maj 2019

Leverantörer sägs upp i tjänsten Stöd och matchning efter översyn

Idag har Arbetsförmedlingen cirka 160 unika leverantörer i tjänsten Stöd och matchning på cirka 800 leveransadresser i landet. Tjänsten har ett högt fokus på resultat och att deltagarna har möjlighet att själva välja leverantör. Varje leverantörs resultat i form av rating framgår också i sökfunktionen.

Myndigheten har nu genomfört den fjärde översynen av tjänsten i enlighet med följande text i förfrågningsunderlaget:

Enligt avtal 1.5.3 Översyn av tjänsten

Arbetsförmedlingen avser att regelbundet genomföra översyn av tjänsten. En översyn kan ske i ett eller flera leveransområden eller i hela landet. Vid översynen kan leverantörer komma att granskas bland annat utifrån en eller flera av dessa faktorer: kvaliteten i verksamheten, antal deltagare per leveransadress samt andel deltagare som når resultat.

Resultatet av översynen kan leda till att hela eller delar av avtalet sägs upp med leverantörer som:

– har färre än tio (10) deltagare som påbörjat tjänsten i ett leveransområde under de sex (6) månader som föregår översynen (gäller i leveransområden med fler än tre (3) leverantörer).

– uppvisar väsentligt lägre resultat än genomsnittet. Med väsentligt lägre resultat menas att leverantören återfinns bland de 20 % av leverantörerna som utifrån definitionen "resultat" i ersättningsmodellen uppvisar de lägsta resultaten. Nivån på vad som bedöms vara väsentligt lägre resultat kan variera.

För att avtalet ska sägas upp ska leverantören återfinnas bland de leverantörerna med lägst resultat vid en eller flera mätningar under en sexmånadersperiod. Leverantörens resultat beräknas för varje leveransområde och leverantörens avtal kan sägas upp för ett eller fler leveransområden där resultaten är väsentligt lägre än genomsnittet. Hänsyn kommer att tas till faktorer som kan påverka resultatet och ligger utanför leverantörens kontroll såsom deltagarnas bakgrund och arbetslösheten i deltagarens hemkommun.

En leverantör vars avtal sägs upp som en konsekvens av att ha återfunnits i något av de ovan nämnda kriterierna för översynen kommer inte att få teckna nytt avtal för tjänsten förrän minst tolv (12) månader förflutit från det att avtalet sagts upp.

Mer information om hur Arbetsförmedlingen följer upp upphandlade tjänster publiceras på Arbetsförmedlingens hemsida. Resultatet av en översyn presenteras också på Arbetsförmedlingens hemsida.

Översyn innebär bl.a. att Arbetsförmedlingen speglar resultat från ratingen och de leverantörer som har haft ett lågt ratingresultat kan bli föremål för översyn.

Gällande översyn som berör resultat i tjänsten har nedanstående mätningar tagits med i beräkningen. – Rating december 2018 – Rating mars 2019

Följande avtal sägs upp på grund av väsentligt lägre resultat än genomsnittet

Leverantör med låga resultat:

Leveransområde:

Ort:

AB C Kraften

Blekinge

Karlskrona

AB C Kraften

Blekinge

Ronneby

AB C Kraften

Värnamo

Värnamo

Academedia Eductus AB

Göteborg

Göteborg

Driva - Utveckling och utbildning AB

Luleå

Älvsbyn

Folkunivers. Stift Kursverks. Lunds univers.

Kalmar

Kalmar

Folkunivers. Stift Kursverks. Lunds univers.

Kalmar

Nybro

Livek Sjuhärad AB

Gävle

Gävle

Medborgarskolan Region Väst

Halmstad

Halmstad

Medborgarskolan Region Väst

Trollhättan

Trollhättan

Medborgarskolan Region Väst

Trollhättan

Uddevalla

Medborgarskolan Region Väst

Trollhättan

Vänersborg

Nordiska utbildningsspecialister AB

Stockholm

Haninge

Nordiska utbildningsspecialister AB

Stockholm

Nacka

Student Consulting AB

Stockholm

Stockholm

Värmekällan i Väsby

Stockholm

 Upplands Väsby

Följande avtal sägas upp på grund av för lågt deltagarantal

Nedanstående mätningar har tagits med i beräkningen:

  • Leverantörer som haft färre än 10 deltagare som påbörjat tjänsten mellan perioden 2018-10-01 -- 2019-03-31.
  • Leverantörer som startade upp verksamheten i tjänsten före 2018-04-01.

Leverantör med färre än 10 deltagare:

Leveransområde:

Ort:

Academedia Eductus AB

Borås

Borås

Academedia Eductus AB

Örebro

Örebro

Academedicum Utbildning & Bemanning AB

Göteborg

Göteborg

Arbetslivssupport i Östergötland AB

Östergötland

Norrköping

Business Performance Europé AB

Malmö

Malmö

Clustera Sverige AB

Västerås

Arboga

Hos Bois AB

Eskilstuna

Eskilstuna

Studentconsulting Sweden AB

Jönköping

Jönköping

Studentconsulting Sweden AB

Växjö

Växjö

Studentconsulting Sweden AB

Örebro

Örebro

Yrkesakademin

Gävle

Gävle