Aktuellt just nu

Läs aktuella nyheter för leverantörer.

 • 2019-10-08
  Ingen översyn av Stöd och matchning i höst
  Arbetsförmedlingen utförde i maj 2019 den fjärde översynen enligt gällande avtal. Det kommer dock inte utföras någon mer översyn under hösten 2019. Leverantörer inom Stöd och matchning sägs upp
 • 2019-09-26
  Arbetsmarknadsutbildningar: Nu möjligt att välja startdatum för succesiva tillfällen
  Från måndag den 30 september kan arbetsförmedlarna välja startdatum utifrån de startdatum som har ledig plats. Förändringen gäller succesiva tillfällen för arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning.
 • 2019-09-23
  Nya webbsidor för leverantörer
  Från och med tisdagen den 24 september ser webbsidorna för leverantörer annorlunda ut. Vi tog hjälp av några leverantörer och lyssnade på vilka behov ni som leverantörer har.
 • 2019-09-20
  Stöd och matchning - ratingbetygen är uppdaterade
  Ratingbetygen uppdaterades den 19 september 2019.
 • 2019-09-17
  Tre prioriterade tjänster till arbetssökande
  Arbetsförmedlingen har beslutat att prioritera användningen av tre breda upphandlade tjänster och utbildningar för arbetssökande som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin, Jobbgarantin för ungdomar eller etableringsprogrammet.
 • 2019-09-17
  Fullsatt på hearing om analysuppdraget
  Har ni redan ett förslag om ersättningsmodell? Hur kommer framtidens ratingsystem se ut? Kommer Arbetsförmedlingen vara en av aktörerna? Över 600 leverantörer deltog vid Arbetsförmedlingens hearing om analysuppdraget inför reformeringen 2021 och många ville ställa frågor.
 • 2019-08-27
  Två hearings inför reformeringen av Arbetsförmedlingen
  Arbetsförmedlingen bjuder härmed in till två hearings om uppdraget att förbereda för en ny arbetsmarknadsmyndighet 2021.
 • 2019-07-30
  Köp av tjänster fortsätter minska
  I Arbetsförmedlingens fjärde utgiftsprognos för 2019 skrivs kostnaden för köp av tjänster och utbildningar ned ytterligare. Jämfört med prognosen den 2 maj är minskningen 264 miljoner kronor. Arbetsförmedlingen bedömer att kostnaderna för köpta arbetsförmedlingstjänster och utbildningar under 2019 kommer att uppgå till drygt 2,8 miljarder kronor.
 • 2019-06-25
  Ratingbetygen är uppdaterade för Stöd och matchning
  Ratingbetygen uppdaterades 25 juni 2019.
 • 2019-06-10
  Utvecklingen med något minskande volymer fortsätter
  I Arbetsförmedlingens tredje utgiftsrapport för året har behoven av köpta tjänster och utbildningar skrivits ned något jämfört med prognosen i februari.
 • 2019-05-17
  Leverantörer sägs upp i tjänsten Stöd och matchning efter översyn
  Idag har Arbetsförmedlingen cirka 160 unika leverantörer i tjänsten Stöd och matchning på cirka 800 leveransadresser i landet. Tjänsten har ett högt fokus på resultat och att deltagarna har möjlighet att själva välja leverantör. Varje leverantörs resultat i form av rating framgår också i sökfunktionen.