Aktuellt

Nyheter för leverantörer, bland annat med anledning av coronaviruset.

 • 2020-09-15
  Stöd och matchning – ratingbetygen är uppdaterade
  Den nya mätperioden innehåller deltagare som var anvisade till Stöd och matchning från och med september 2018 till och med augusti 2019.
 • 2020-09-10
  Rusta och matcha: Åtgärdsplan framtagen efter fel i systemstöd
  En åtgärdsplan är nu framtagen för att hantera konsekvenserna av felet i systemstödet som påverkade anvisningarna till tjänsten Rusta och matcha (KROM).
 • 2020-09-03
  Fel i it-system påverkade Rusta och matcha
  Den 20 augusti upptäcktes ett fel i Arbetsförmedlingens it-system. Felet rättades till samma dag, men har påverkat arbetet med anvisningarna till Rusta och matcha. Ett åtgärdsprogram tas nu fram för att hantera konsekvenserna av felet.
 • 2020-09-01
  Sommaruppehåll i förberedande utbildning och arbetsmarknadsutbildning i e-handelsflödet
  Det händer ibland att det inte blir som planerat när det gäller sommaruppehållen på FUB/AUB. Nedan följer två beskrivningar på scenarier som kan inträffa och hur man löser dem.
 • 2020-07-03
  Förlängd tidsgräns för leverans av externa arbetsmarknadstjänster på distans
  Arbetsförmedlingen har fattat beslut om att förlänga tidsgränsen till den 31 december 2020 för leverans av externa arbetsmarknadstjänster på distans.
 • 2020-06-29
  ”Välj leverantör” – ny funktion för arbetssökande
  Från den 30 juni kan arbetssökande välja leverantör i tjänsten Stöd och matchning på Mina sidor. I de kommuner som har tjänsten Rusta och matcha kan arbetssökande i stället välja leverantör i Rusta och matcha.
 • 2020-06-29
  Bedömningsstöd testas vid anvisningar till Stöd och matchning
  Den 30 juni börjar även Arbetsförmedlingens service på distans att anvisa arbetssökande till tjänsten Stöd och matchning. För att snabbt komma igång med beslutsfattandet kommer ett automatiserat bedömningsstöd att användas i liten skala.
 • 2020-06-17
  Självvärdering för ökad kvalitet i Rusta och matcha
  Självvärdering för leverantörer är ett nytt verktyg som testas i samband med tjänsten Rusta och matcha. - Förhoppningen är att verktyget ska hjälpa leverantörerna att ha koll på de krav vi ställer. Leverantörerna har efterfrågat det här och har dessutom medverkat till att ta fram verktyget, säger Mikael Edin på enheten för leverantörsuppföljning på Arbetsförmedlingen.
 • 2020-06-17
  Fler deltagare i Stöd och matchning under 2020
  Antalet deltagare i tjänsten Stöd och matchning, STOM, planeras öka betydligt under 2020. Arbetsförmedlingens ambition är att fördubbla antalet deltagare jämfört med dagens nivå. Just nu deltar strax över 20 000 arbetssökande i snitt per månad.
 • 2020-06-15
  Stöd och matchning - ratingbetygen uppdaterades 15 juni
  Den nya mätperioden innehåller deltagare som var anvisade till Stöd och matchning från och med juni 2018 till och med maj 2019.
 • 2020-05-20
  Uppföljning av leverantörer görs efter vanliga rutiner
  Sedan en tid tillbaka uppmanar Arbetsförmedlingen att leverantörer av arbetsmarknadstjänster och utbildningar genomför sin verksamhet på distans så långt det är möjligt. Myndigheten kommer att följa upp distansverksamheten på samma sätt som före utbrottet av covid-19.
 • 2020-05-07
  Nya möjligheter att erbjuda STOM på distans
  På grund av coronapandemin kan arbetssökande nu fritt välja distansleverantör för tjänsten Stöd och matchning STOM. Sista startdag är den 31 augusti.
 • 2020-05-04
  Arbetsförmedlingen omprioriterar för att hantera den stigande arbetslösheten
  För att hantera den snabbt stigande arbetslösheten prioriterar Arbetsförmedlingen nu om sina insatser till arbetssökande. Bland annat innebär det en utökning av antalet deltagare i matchningstjänster. Men läget på arbetsmarknaden är svårbedömt.
 • 2020-04-15
  Lägesrapport Rusta och matcha inlämnad
  Ett av Arbetsförmedlingens uppdrag är att under 2020 införa nya matchningstjänster för att dra lärdomar inför fortsatt utveckling av det arbetsmarknadspolitiska arbetet. Nu har myndigheten lämnat en lägesbeskrivning till regeringen.
 • 2020-04-07
  Utbildning om våld i nära relationer
  Hur bemöter man en våldsutsatt? Vad finns det för stöd och skydd att få? Och vad är sekretess? Arbetsförmedlingen erbjuder tillsammans med Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) en webbkurs som är en introduktion till ämnet våld i nära relationer. Utbildningen är kostnadsfri och riktar sig till dig som leverantör .
 • 2020-03-30
  Arbetsförmedlingen lanserar ny matchningstjänst
  I dag den 30 mars startar Arbetsförmedlingen matchningstjänsten Rusta och matcha i 6 leveransområden, sammanlagt 32 kommuner. Tjänsten ersätter Stöd och matchning, STOM, som har sagts upp i berörda kommuner. Tjänsten är väl anpassad för att möjliggöra samtal och möten med deltagare på distans, vilket passar bra med tanke på det rådande läget med coronaviruset.
 • 2020-03-24
  Brev till kommunerna inför starten av Rusta och matcha den 30 mars
  Inför starten av Rusta och matcha den 30 mars skickade Arbetsförmedlingen den 24 mars ett informationsbrev till de 32 kommunerna som ska delta i Rusta och matcha. I brevet finns också kontaktuppgifter till ansvariga för tjänsten på Arbetsförmedlingen.
 • 2020-03-24
  Digitala tjänster för verksamhet på distans
  Nyligen uppmanade Arbetsförmedlingen att du som leverantör nu ska gå över till att bedriva din verksamhet på distans, så långt det är möjligt. För att stötta dig i detta har vi därför tagit fram en sida med tips på arbetsformedlingen.se.
 • 2020-03-20
  Arbetsförmedlingen ställer om klassrumsbundna aktiviteter till distans
  Arbetsförmedlingen väljer samma väg som bland andra gymnasier och universitet. Så långt det är möjligt ska undervisning i klassrumsmiljö eller gruppaktiviteter bedrivas med hjälp av distanslösningar.
 • 2020-03-18
  Frågor och svar om coronaviruset för leverantörer
  Men anledning av all osäkerhet och oro kring corona så publicerar vi en fråga och svar-lista på frågor från er leverantörer. Vi fyller på listan efterhand. Frågor och svar