Aktuellt

Nyheter för leverantörer, bland annat med anledning av coronaviruset.

 • 2021-02-26
  Felaktig rapportering av sjukfrånvaro leder till utebliven ersättning för arbetssökande
  Arbetssökande som deltar i en tjänst hos en leverantör ska sjukanmäla sig eller anmäla frånvaro på grund av vård av barn direkt till Arbetsförmedlingen. Felaktig rapportering av sjukfrånvaro leder till utebliven ersättning för deltagaren i tjänsten.
 • 2021-02-23
  Uppdaterad nyhet: Rusta och matcha utökas med 53 nya kommuner i maj
  I maj planerar Arbetsförmedlingen att införa matchningstjänsten Rusta och matcha (KROM) i ytterligare 53 kommuner. Detta är ett nytt steg i reformeringen av Arbetsförmedlingen inför 2022. Det innebär också att Stöd och matchning (STOM) kommer att sägas upp i dessa kommuner.
 • 2021-02-17
  Komplettering av nyhet gällande problem i systemstöd
  Vi har tidigare informerat om att vi har kapacitetsproblem i våra systemstöd för leverantörer av utbildningar och andra upphandlade arbetsförmedlingstjänster. Det kan bland annat innebära svårigheter att registrera handlingar i tid. Vi beklagar de problem som det innebär för dig.
 • 2021-02-16
  Krav på alla leverantörer att använda en säker videomötestjänst
  För att garantera säkerhetskraven för hantering av känslig information ska en säker tjänst för videomöten eller telefon användas i möten med upp till fyra deltagare.
 • 2021-02-12
  Vi ber om ursäkt för problemen i våra systemstöd
  Under en tid har vi tyvärr haft stora kapacitetsproblem i våra systemstöd för leverantörer av utbildningar och upphandlade tjänster. Vi ber om ursäkt för detta och har fullt fokus på att lösa problemen.
 • 2021-02-11
  Rusta och matcha utökas till fler kommuner 2021
  Rusta och matcha kommer stegvis att utökas till fler kommuner med start under våren. Det framgår av Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2021 och är ett steg i Arbetsförmedlingens reformering.
 • 2021-02-08
  Kostnader för köp av tjänster ökar 2021
  I Arbetsförmedlingens utgiftsprognos från den 5 februari anger att kostnaderna för köp av tjänst och utbildning ökar under 2021.
 • 2021-02-01
  Samarbetshistorik i Rusta och matcha
  Från och med den 1 februari 2021 ska deltagarna i Rusta och matcha godkänna en närvarorapport, så kallad samarbetshistorik, varje månad tillsammans med sin leverantör. Denna information avser leverantörer som ingår i ESF-projektet Rusta och matcha.
 • 2021-01-21
  Nu kan arbetsgivare anställa direkt från utbildningar
  Du vet väl att vi har gjort det lättare för arbetsgivare att hitta deltagarna i dina utbildningar? Med några klick i tjänsten Anställa från utbildning kan rekryterarna enkelt se vilka arbetsmarknadsutbildningar som finns, se vilka kompetenser som ingår och kontakta dig.
 • 2021-01-19
  Samarbete under corona räddade undervisningen
  Corona innebar en unikt svår utmaning för den undervisning som bedrivs av Arbetsförmedlingens leverantörer. Men svårigheterna gav upphov till flexibilitet och en stark vilja att lösa problemen. Distansundervisningen har fungerat mycket bättre än väntat.
 • 2021-01-15
  Aktivitetskalendern ersätter pdf
  Vecka 4 planerar vi att stänga ner de pfd:er som finns på sidan för Studiebesök i vilka arbetssökande sedan tidigare kunnat läsa om aktiviteter i våra arbetsmarknadsutbildningar i olika län.
 • 2020-12-16
  Hjälp oss i utvecklingen av ny KA Webb
  Vi vill ha din hjälp med att utveckla KA Webb - det tjänar vi alla på. Syftet med enkäten är att skapa en bättre förståelse för hur ni användare upplever KA Webb. Informationen som samlas in kommer enbart vara tillgänglig till personer som arbetar med eller berörs av arbetet med KA Webb. Resultatet kommer inte på något sätt att kunna kopplas till dig personligen. Stort tack på förhand! enkäten .
 • 2020-12-15
  Stöd och matchning – ratingbetygen är uppdaterade
  Den nya mätperioden innehåller deltagare som var anvisade till Stöd och matchning från och med december 2018 till och med november 2019.
 • 2020-12-08
  Rusta och matcha: Breddat fönster i bedömningsstödet
  Årsmålet i Rusta och matcha (KROM) är 6 500 deltagare i snitt per månad. För att nå målet och snabbare ge stöd till fler arbetssökande har ett arbete pågått för att ”bredda fönstret” vid användning av det statistiska bedömningsstödet.
 • 2020-12-03
  Allt du som leverantör behöver veta om våra digitala tjänster
  Besök gärna informationssidan för leverantörer om Arbetsförmedlingens digitala självservicetjänster. Du kan ha stor nytta av att använda och guida till tjänsterna i din kontakt med deltagare. En nyhet på sidan är vår matnyttiga guide om utbildning och studiefinansiering.
 • 2020-11-19
  Förlängd tidsgräns för externa arbetsmarknadstjänster på distans
  Arbetsförmedlingen har beslutat att förlänga tidsgränsen till den 30 juni 2021 för leverans av externa arbetsmarknadstjänster på distans samt beslutat om ytterligare fyra åtgärder
 • 2020-11-05
  Köp av tjänster och utbildningar förväntas öka betydligt 2021
  I Arbetsförmedlingens utgiftsprognos från den 23 oktober skrivs kostnaderna för köp av tjänst och utbildning upp betydligt under 2021.
 • 2020-10-26
  Arbetsförmedlingen lämnar lägesrapport om Rusta och matcha
  Arbetsförmedlingen fortsätter att förbereda reformeringen i väntan på att regeringen fattar beslut om hur det reformerade systemet ska se ut. Nu har myndigheten lämnat en lägesrapport om matchningstjänsten Rusta och matcha till regeringen.
 • 2020-10-06
  Rusta och matcha blir ett europeiskt socialfondsprojekt
  Matchningstjänsten Kundval Rusta och matcha (KROM) är godkänt som ett ESF-projekt vilket ger ökad möjlighet till utvärdering och att dra lärdom om tjänsten inför framtiden.
 • 2020-09-30
  Rusta och matcha – fel i systemstöd åtgärdas
  Åtgärderna genomförs nu successivt efter felet i systemstödet som påverkade anvisningarna till Rusta och matcha (KROM).