Aktuellt

Nyheter för leverantörer, bland annat med anledning av coronaviruset.

 • 2020-04-07
  Utbildning om våld i nära relatione r
  Hur bemöter man en våldsutsatt? Vad finns det för stöd och skydd att få? Och vad är sekretess? Arbetsförmedlingen erbjuder tillsammans med Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) en webbkurs som är en introduktion till ämnet våld i nära relationer. Utbildningen är kostnadsfri och riktar sig till dig som leverantör . Människor som utsätts för våldsbrott kan drabbas av allvarlig ohälsa samt förlust av arbete och inkomst. I värsta fall kan våldet leda till allvarliga bestående skador eller dödsfall. Att ha kunskaper om våld i nära relationer är därför viktigt för att kunna ge våldsutsatta ett bra bemötande och kunna hänvisa vidare för stöd och skydd. Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) erbjuder en webbkurs där du får en introduktion till ämnet våld i nära relationer. webbkurs om våld i nära relationer Att ställa frågor om våld kan också innebär att man på ett tidigt stadium kan få en förklaring till vad som skulle kunna vara orsaken till en arbetssökandes nedsatta arbetsförmåga eller bristande motivation till arbete. Men när ska de ställas och hur? Ett lämpligt sammanhang kan till exempel vara när de personliga förutsättningarna kartläggs och det ställs frågor om hälsa. Frågeformulär för kartläggning Arbetsförmedlingen har tagit fram ett frågeformulär för kartläggning av erfarenheter av våld. Det ifyllda formuläret är ett stödmaterial som är sekretess och behöver förstöras efter användning. Om personen är våldsutsatt eller ej är känslig information och behöver inte återrapporteras till Arbetsförmedlingen, men leverantörenen behöver ha kunskap om vart de ska hänvisa kunden för stöd och skydd. Länk till frågeformulär kontaktuppgifter till myndigheter och organisationer som kan ge stöd Om det är en akut situation ska polisen kontaktas och socialtjänsten kan erbjuda skydd och stöd. För rådgivning finns Kvinnofridlinjen på telefonnummer 020-50 50 50.
 • 2020-03-30
  Arbetsförmedlingen lanserar ny matchningstjänst
  I dag den 30 mars startar Arbetsförmedlingen matchningstjänsten Rusta och matcha i 6 leveransområden, sammanlagt 32 kommuner. Tjänsten ersätter Stöd och matchning, STOM, som har sagts upp i berörda kommuner. Tjänsten är väl anpassad för att möjliggöra samtal och möten med deltagare på distans, vilket passar bra med tanke på det rådande läget med coronaviruset.
 • 2020-03-24
  Brev till kommunerna inför starten av Rusta och matcha den 30 mars
  Inför starten av Rusta och matcha den 30 mars skickade Arbetsförmedlingen den 24 mars ett informationsbrev till de 32 kommunerna som ska delta i Rusta och matcha. I brevet finns också kontaktuppgifter till ansvariga för tjänsten på Arbetsförmedlingen.
 • 2020-03-24
  Digitala tjänster för verksamhet på distans
  Nyligen uppmanade Arbetsförmedlingen att du som leverantör nu ska gå över till att bedriva din verksamhet på distans, så långt det är möjligt. För att stötta dig i detta har vi därför tagit fram en sida med tips på arbetsformedlingen.se.
 • 2020-03-20
  Arbetsförmedlingen ställer om klassrumsbundna aktiviteter till distans
  Arbetsförmedlingen väljer samma väg som bland andra gymnasier och universitet. Så långt det är möjligt ska undervisning i klassrumsmiljö eller gruppaktiviteter bedrivas med hjälp av distanslösningar.
 • 2020-03-18
  Frågor och svar om coronaviruset för leverantörer
  Men anledning av all osäkerhet och oro kring corona så publicerar vi en fråga och svar-lista på frågor från er leverantörer. Vi fyller på listan efterhand. Frågor och svar
 • 2020-03-17
  Kunder som varit i coronadrabbade områden bör hanteras på distans
  Vi rekommenderar att kunder som uppger att de varit i de riskområdena som utpekas av Folkhälsomyndigheten hanteras på distans under 14 dagar.
 • 2020-03-16
  Stöd och matchning – ratingbetygen uppdaterade 16 mars
  Den nya mätperioden innehåller deltagare som var anvisade till Stöd och matchning från och med mars 2018 till och med februari 2019.
 • 2020-03-12
  Ny metod för bedömning ska bidra till effektivare insatser
  Inom några år kommer de arbetsmarknadspolitiska bedömningarna av arbetslösa att göras med hjälp av ett automatiserat bedömningsverktyg. Dock kommer alla beslut om insatser tas av arbetsförmedlare även i framtiden. Nu ska verktyget prövas inom den nya matchningstjänsten Rusta och matcha.
 • 2020-03-05
  Stöd och matchning sägs upp den 9 mars
  Tjänsten Stöd och matchning (STOM) sägs upp i 32 kommuner måndagen den 9 mars. Uppsägningstiden är tre månader. Samtidigt är det nu klart att den nya tjänsten Kundval Rusta och matcha startar måndagen den 30 mars.
 • 2020-02-28
  Ny justerad tidplan för uppsägning av STOM
  Förra veckan meddelade Arbetsförmedlingen att tidpunkt för uppsägning av tjänsten Stöd och matchning (STOM) i 32 kommuner skulle beslutas den 28 februari. Det beslutet skjuts nu upp. Besked om uppsägning kommer senast på fredag den 6 mars.
 • 2020-02-21
  Tidsplan för uppsägning av STOM revideras
  Arbetsförmedlingen har tidigare informerat om att avtalen för den nuvarande tjänsten Stöd och matchning (STOM) ska sägas upp i 32 kommuner den 21 februari. Tidsplanen för uppsägning behöver nu revideras. Beslut om ny tidpunkt för uppsägning av STOM-avtalen fattas den 28 februari.
 • 2020-02-14
  Flera aktörer intresserade av ny matchningstjänst
  Arbetsförmedlingens nya matchningstjänst, Kundval Rusta och matcha, som beräknas att lanseras under mars månad har nu minst två godkända ansökningar från fristående aktörer i samtliga sex leveransområden. Antalet inkomna ansökningar är cirka 30.
 • 2020-02-13
  Uppsägning av Stöd och matchning i 32 kommuner flyttas fram
  Från mars 2020 ersätter den nya tjänsten Kundval Rusta och matcha den nuvarande tjänsten Stöd och matchning (STOM) i 32 kommuner. Det innebär att Arbetsförmedlingen kommer att säga upp avtalen med de privata STOM-leverantörerna i de aktuella kommunerna.
 • 2020-02-12
  Köp av tjänster och utbildning prognostiseras öka under 2020
  I Arbetsförmedlingens första utgiftsprognos för 2020 skrivs kostnaden för köp av tjänst och utbildning upp under 2020 för att därefter successivt minska kommande år. Jämfört med prognosen den 25 oktober är ökningen 673 mkr för 2020. Arbetsförmedlingen bedömer att kostnaderna för köpta arbetsförmedlingstjänster och utbildningar under 2020 kommer att uppgå till 3583 mkr.
 • 2020-01-30
  Hearing om Kundval Rusta och matcha
  Hur är Arbetsförmedlingens nya matchningstjänst Kundval Rusta och matcha utformad? Och hur ska leverantörerna få betalt? Det var några av frågorna som togs upp under hearingen för fristående aktörer den 30 januari.
 • 2020-01-17
  Kundval Rusta och matcha: Nu kan aktörer lämna in anbud
  Nu har förfrågningsunderlaget till Arbetsförmedlingens matchningstjänst Kundval Rusta och matcha publicerats.
 • 2019-12-20
  Hearing om Kundval Rusta och matcha den 30 januari
  Den 30 januari 2020 håller Arbetsförmedlingen en hearing för fristående aktörer om den nya matchningstjänsten, Kundval Rusta och matcha.
 • 2019-12-13
  Ratingbetygen för leverantörer uppdaterade den 13 december
  Den nya mätperioden innehåller deltagare som var anvisade till Stöd och matchning från och med december 2017 till och med november 2018.