Frågor om dina erfarenheter om våld

Våld påverkar din psykiska och fysiska hälsa och det kan påverka dina förutsättningar att komma vidare till arbete eller studier. Det finns hjälp att få om du varit eller är utsatt för våld eller om du själv utsatt någon annan för våld.

Arbetsförmedlingen kan komma att ställa frågor till dig och om du har erfarenheter av våld. Vi gör detta i syfte för att kunna matcha dig till rätt jobb eller rätt insatser. Här kan du se vilka ja/nej-frågor vi då ställer.

  1. Har du blivit slagen, hotad eller utsatt för något som skulle kunna skada dig?
  2. Har någon tvingat dig att göra saker du inte vill genom att slå, hota eller kränka dig?
  3. Känner du dig kontrollerad eller förnedrad av din partner?
  4. Har någon tvingat dig till sexuella handlingar mot din vilja?
  5. Har du själv utsatt någon för våld eller förtryck i enlighet med fråga 1-4?
  6. Får du själv bestämma vilken utbildning du ska gå eller vilken typ av jobb du ska söka?
  7. Har du hemmavarande minderåriga barn under 18 år som har sett/hört eller varit utsatta för våld?
Lämna sidan snabbt