Frågeformulär om våld

Våld påverkar din psykiska och fysiska hälsa och det kan påverka dina förutsättningar att komma vidare till arbete eller studier. Därför ställer vi frågor om våld för att kunna stötta dig på bästa sätt. Det finns hjälp att få om du varit eller är utsatt för våld eller om du själv utsatt någon annan för våld.

1. Har du blivit slagen, hotad eller utsatt för något som skulle kunna skada dig?

 • Ja
 • Nej

2. Har någon tvingat dig att göra saker du inte vill genom att slå, hota eller kränka dig?

 • Ja
 • Nej

3. Känner du dig kontrollerad eller förnedrad av din partner?

 • Ja
 • Nej

4. Har någon tvingat dig till sexuella handlingar mot din vilja?

 • Ja
 • Nej

5. Har du själv utsatt någon för våld eller förtryck i enlighet med fråga 1-4?

 • Ja
 • Nej

6. Får du själv bestämma vilken utbildning du ska gå eller vilken typ av jobb du ska söka?

 • Ja
 • Nej

7. Har du hemmavarande minderåriga barn under 18 år som har sett/hört eller varit utsatta för våld?

 • Ja
 • Nej
Lämna sidan snabbt