Ge oss dina synpunkter

Här kan du lämna synpunkter på vår verksamhet. Både det du tycker fungerar bra och det som fungerar mindre bra.

Skicka dina synpunkter

Du kan skicka in dina synpunkter anonymt. Men om du vill att vi återkopplar till dig behöver vi dina kontaktuppgifter. Om dina synpunkter rör ditt personliga ärende behöver vi också ditt personnummer.

Fyll i dina synpunkter

Om du har skyddade personuppgifter ska du inte använda detta formulär.

Jag är
Jag ärVad är du nöjd/missnöjd med?
Vad är du nöjd/missnöjd med?4000
Vi behöver dina kontaktuppgifter för att kunna återkoppla till dig.
Vi behöver dina kontaktuppgifter för att kunna återkoppla till dig.

Ring

0771–416 416

För arbetsgivare: 0771-508 508
För leverantörer: 0771-717 717

Öppettider: Måndag–fredag: 9–12

Mejla synpunkter: E-post

Tänk på att

Alla uppgifter du skickar till oss blir en allmän handling. Genom handlingsoffentligheten ges allmänhet rätt att ta del av allmänna handlingar, med undantag för de uppgifter som ska sekretessbeläggas.

Visselblåsartjänsten

Anmäl misstanke om lagbrott eller allvarliga missförhållanden inom myndighetens verksamhet. Om du vill göra det anonymt rekommenderas brevpost.

Skicka brev till

Visselblåsartjänsten
Internutredningen Säkerhetsenheten
Arbetsförmedlingen
113 99 Stockholm

Eller

Mejla

Andra kontaktvägar

Prata med en arbetsförmedlare

Få hjälp med ditt ärende, allmänna frågor.

Tillgänglig webbplats

Lyssna på innehållet på arbetsformedlingen.se.

Teknisk support

Hjälp med webbplatsen och våra digitala tjänster.