Besök ett servicekontor

På ett servicekontor kan du använda en del av Arbetsförmedlingens tjänster. Denna service erbjuds hittills på 100 servicekontor i landet.

Det här kan du få hjälp med på ett servicekontor

På Statens servicecenters servicekontor behöver du inte boka tid, och får hjälp med att;

  • använda Arbetsförmedlingens tjänster på webben
  • skriva in dig på Arbetsförmedlingen
  • aktivitetsrapportera
  • använda datorer för att söka jobb och skriva ansökningshandlingar
  • lämna in och hämta blanketter och intyg.

Statens servicecenters servicekontor får du även vägledning i tjänster från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Servicekontor är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan, Skatteverket och Statens servicecenter.

Helgdagar

Servicekontoren är stängda röda dagar och helgdagar samt julafton, nyårsafton, påskafton, kristi himmelfärd och midsommarafton. De har förkortade öppettider på trettondagsafton, valborgsmässoafton och dagen före Alla helgons dag.

Stanna hemma om du är sjuk

Statens servicecenter tar risken för spridning av coronaviruset på största allvar. Har du minsta förkylningssymtom – stanna hemma och använd istället Arbetsförmedlingens webbplats och kontaktvägar. Tillsammans följer vi Folkhälsomyndighetens råd för att begränsa smittspridningen.