Ansökan om statsbidrag för arbetstagarorganisationer vid yttranden

Arbetstagarorganisationer kan ansöka om statsbidrag som finansierar en del av den tid som läggs på att ge oss yttranden i samband med ett arbetsmarknadspolitisk beslut.

Hur fungerar statsbidraget?

Bestämmelserna innebär att arbetstagarorganisationer kan ansöka om bidrag årsvis i efterskott. Bidrag kan lämnas för högst 50 procent av de redovisade kostnaderna.

Om de godkända kostnaderna i inkomna ansökningar summerar ett högre belopp än avsatta medel så fördelas bidraget mellan arbetstagarorganisationerna i förhållande till antal yttranden som vi har fått.

Hur ansöker jag om statsbidraget?

Arbetsförmedlingen har tagit fram en ansökningsblankett för att underlätta vilka uppgifter som vi behöver få in i samband med yrkande på statsbidrag.

I ansökningsblanketten ska du ange ett bestämt belopp samt en beskrivning om hur beloppet är beräknat. Du ska även ange antal yttranden som ni lämnat under det år ansökan avser.

Blankett för ansökan om statsbidrag från arbetstagarorganisationer Pdf, 392 kB.