Kontakt för myndigheter, kommuner och a‑kassor

För dig inom myndighet, kommun eller a-kassa som har frågor kopplat till arbetssökande. Vi lämnar ut uppgifter som behövs i andra myndigheters handläggning efter att begäran om utlämnandet har sekretessprövats, och är vägen in för samrådsfrågor som gäller arbetssökande. Vid tekniska problem använd formuläret nedan.

Ring oss

Se gärna vanliga frågor och svar längre ner på sidan innan du kontaktar oss.

Telefonnummer: 0771-717 717

Öppettider: Måndag-fredag 8-16

Avvikande öppettider

 • Nyårsdagen 1 januari: Stängt
 • Trettondagsafton 5 januari som infaller måndag-fredag: 8-12
 • Trettondag jul 6 januari: Stängt
 • Skärtorsdag: 8-14.30
 • Långfredagen: Stängt
 • Påskafton: Stängt
 • Påskdagen: Stängt
 • Annandag påsk: Stängt
 • Valborgsmässoafton 30 april: 8-12
 • Första maj: Stängt
 • Kristi himmelsfärdsdag: Stängt
 • Pingstafton: Stängt
 • Pingstdagen: Stängt
 • Nationaldagen 6 juni: Stängt
 • Midsommarafton: Stängt
 • Midsommardagen: Stängt
 • Dagen före Alla helgons dag: 8-12
 • Alla helgons dag: Stängt
 • 23 december som infaller på en torsdag: 9-12
 • Julafton 24 december: Stängt
 • Juldagen 25 december: Stängt
 • Annandag jul 26 december: Stängt
 • Nyårsafton 31 december: Stängt

Rapportera ett tekniskt problem

Om du har tekniska problem som rör tilll exempel filöverföring, statsbidrag och informationsutbyte kan du rapportera problemet genom att använda formuläret Rapportera problemet.

Rapportera problemet

Var upptäckte du problemet? (obligatorisk uppgift)

4000

Vi behöver registrera dina kontaktuppgifter för att kunna återkoppla till dig. (obligatorisk att godkänna) * (obligatorisk)
Vi behöver registrera dina kontaktuppgifter för att kunna återkoppla till dig. (obligatorisk att godkänna)

Hämta uppgifter

Här kan du som är handläggare inom ekonomiskt bistånd hämta uppgifter om arbetssökande via systemstödet SSBTEK.

Hämta uppgifter i AFLI

Svar på vanliga frågor

Vilka typer av ärenden kan jag få hjälp med via 0771-717 717?   

Du kan begära ut dokumenterade uppgifter om arbetssökande och prata med oss om olika typer av samrådsfrågor. Det kan exempelvis handla om att du behöver få kontakt med en arbetsförmedlare när du handlägger ekonomiskt bistånd och behöver samråda om möjliga insatser.

Kan jag via 0771-717 717 hjälpa en arbetssökande att få en anvisning, en planering uppdaterad eller ett beslut om en insats via Arbetsförmedlingen?

Nej. För att Arbetsförmedlingen ska kunna anvisa, uppdatera planering eller besluta om en insats för den arbetssökande, krävs att hen själv deltar i samtalet och medverkar till planeringen. Detta sker i samtal med en arbetsförmedlare, och som arbetssökande kan man välja att i samtalet få stöd av en annan person om det behövs i myndighetskontakter. Den arbetssökande själv får då bjuda in den person till att delta i samtalet. I dessa ärenden ringer den arbetssökande 0771-416 416 tillsammans med sin bisittare.

Får jag svar direkt?

Nej. Arbetsförmedlingen lämnar inte ut några uppgifter i ett inkommande samtal. För att våra utlämnanden ska vara rättssäkra, behöver en sekretessprövning göras. Vi motringer alltid via huvudväxeln eller till myndighetsingång/partnertelefon som din myndighet meddelat Arbetsförmedlingen om vid central kontakt. Ärendena hanteras i turordning, oftast får du svar inom två arbetsdagar.

Jag har lämnat ett ärende till er och har missat er motringning. Vad händer nu?

Du behöver inte ringa tillbaka till oss. Vi gör tre motringningsförsök, och om vi inte fått kontakt för att kunna lämna ett svar, skickar vi svaret per post till er officiella adress/inläsningscentral.