Beställa rättelse eller information om personuppgifter

Via en blankett på den här sidan kan du begära ett registerutdrag om du vill veta vilka uppgifter om dig själv som finns hos oss. Du kan också begära rättelse eller radering av dina personuppgifter.

Fyll in din beställning på en blankett

Dataskyddsförordningen ger dig som är registrerad en rad olika rättigheter. Om du anser att Arbetsförmedlingen hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om du önskar få ett registerutdrag kan du precisera ditt ärende i relevant blankett nedan.

Om du vill begära ut sådan information behöver vi dina uppgifter för att hitta dig i våra register. Du kan endast begära ut uppgifter om dig själv, och eventuella register­utdrag kommer att skickas till din folkbokföringsadress. Av säkerhetsskäl kan vi inte mejla dem.

Skriv ut blanketten och skicka till oss

Märk kuvertet utifrån ditt ärende med ”Registerutdrag” eller ”Rättelse”.

Adress:

Arbetsförmedlingen
ATT: Registerutdrag/Rättelse
Box 80
826 22 Söderhamn

Beställ registerutdrag

Om du vill veta uppgifter om dig själv som finns hos oss ska du begära ett registerutdrag. Fyll i och skicka in blanketten:


Beställ rättelse eller radering

Om du vill använda någon annan rättighet enligt Dataskyddsförordningen, till exempel rättning eller radering, fyller du i och skickar in blanketten:

Mer om personuppgifter

Här finns mer information om hur Arbetsförmedlingen behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad.

Så hanterar vi dina personuppgifter