Stödmaterial – hot och våld hos leverantörer

Publicerad: 2023-11-02

Det finns behov av stödmaterial när incidenter inom hot och våld uppstår hos leverantörer. Både leverantörer och Arbetsförmedlingen behöver snabbt agera när något händer.

Det nya stödmaterialet innehåller en checklista om hur leverantörer ska agera när en incident inom hot och våld uppstår.