Checklista för kontrollbesök av lokaler i rusta och matcha 2

Publicerad: 2023-10-13

Som vi tidigare har informerat gör Arbetsförmedlingen fysiska kontrollbesök på samtliga leveransadresser i landet inom tjänsten rusta och matcha 2.

Checklistan är ett minimikrav

För att skapa enhetlighet och transparens om de fysiska kontrollbesöken har vi tagit fram en checklista (du hittar checklistan under rubriken Relaterad information). Det är leverantörens ansvar att följa gällande regelverk för lokaler. Checklistan är att se som ett minimikrav. I de fall Arbetsförmedlingen blir uppmärksammad på andra brister, som inte återfinns i checklistan, kommer även dessa eventuella brister att utredas.

Kontrollbesöken bidrar till likabehandling

Syftet med de fysiska kontrollbesöken är att öka förutsättningarna för att leverantörer tillhandahåller tjänsten i enlighet med avtalet. Målet är också att kontrollen ska bidra till likabehandling av leverantörer och en god leverantörsmarknad.