Sökintervall i programdeltagares handlingsplan

Publicerad: 2023-07-07

Sökintervall håller på att införas i handlingsplanen för programdeltagare. Det ska göra det lättare att se vad som förväntas av dem, och för dig som leverantör lättare att stötta. Sista steget av införandet är senarelagt till 1 december.

Införandet av sökintervall för programdeltagare har pågått sedan slutet av förra året. Ett sökintervall kan till exempel vara 6 – 20 jobb. Sökintervallet beskriver hur många lämpliga jobb deltagaren ska söka per månad för att så snabbt som möjligt få ett jobb. Det visar också hur hen ska leva upp till kravet att aktivt söka lämpliga jobb.

Nu flyttar vi fram steg tre som är det sista steget i införandet till den 1 december. Det ger mer tid för arbetsförmedlare att förnya handlingsplanerna för programdeltagare så att fler får ett sökintervall.

Det här är steg tre i införandet

Steg tre innebär att en programdeltagare ska ha sökt minst så många jobb som lägsta siffran i sitt sökintervall för att bedömas aktivt ha sökt lämpliga arbeten. Det kommer att gälla från och med aktivitetsrapporter som lämnas in i december och omfattar sökta jobb i november.

Programdeltagare som då har sökt färre jobb än lägsta siffran i sitt sökintervall kommer att få en sanktion om de inte har godtagbara skäl till att göra så.

Enklare för programdeltagare att göra rätt

Syftet med sökintervall är att det ska bli tydligt för programdeltagaren vad som förväntas i jobbsökandet. Det gör det enklare för arbetsförmedlarna och även för dig som leverantör att ge tydlig information och hjälpa programdeltagare att vara aktiva med att söka jobb och göra rätt.

I normalfallet har programdeltagarna ett krav på sig att aktivt söka lämpliga arbeten för att inte riskera att få en sanktion. Är det motiverat att undanta en deltagare från kravet att söka jobb ska arbetsförmedlarna dokumentera det i handlingsplanen i stället för att sätta ett sökintervall.

Sökintervall visas i handlingsplanen som går att nå via Mina sidor på arbetsformedlingen.se. Hänvisa till Arbetsförmedlingen om den arbetssökande har frågor om sitt sökintervall eller hur många jobb hen ska söka.