Leverantörer får tillgång till handlingsplaner

Publicerad: 2023-06-26

I höst kan ni som leverantör ta del av arbetssökandes handlingsplaner och aktivitetsrapporter. Det ger bättre förutsättningar att förbereda, planera och följa upp arbetssökandet tillsammans med deltagare i tjänsterna rusta och matcha 2, karriärvägledning och steg till arbete. 

Detaljerad plan som ska ge tydlig bild av krav, behov och aktiviteter

En individuell handlingsplan upprättas för alla som skriver in sig på Arbetsförmedlingen. Handlingsplanen innehåller en bedömning av sökandes stödbehov, planerade insatser och aktiviteter, vilka skyldigheter den arbetssökande har samt inriktning på arbetssökandet. Informationen i handlingsplanen ger underlag för fortsatt planering och stöd. Den är också ett viktigt dokument i Arbetsförmedlingens arbete med uppföljning och kontroll.

Ny lag möjliggör delning av handlingsplan

Vad handlingsplanen ska innehålla styrs i förordning och hur handlingsplanerna kan hanteras och skyddas styrs i sin tur av sekretesslagstiftningen. En ny sekretesslag möjliggör nu att vi kan dela handlingsplanen och aktivitetsrapporterna med er leverantörer av upphandlade arbetsmarknadstjänster.

Detta gör att ni kan förbereda besöket på ett bättre sätt och den arbetssökande behöver inte upprepa samma saker som hen redan berättat i samtalet med arbetsförmedlingen.

Så här fungerar det

När vi fattat beslut får ni på Mina sidor för fristående aktörer, två veckor innan den arbetssökande kommer till er, ta del av den arbetssökandes handlingsplan och de två senaste aktivitetsrapporterna.

Exempel på saker som ni kommer att se i handlingsplanen är: arbetssökandes behov av stöd, inriktningen på arbetssökande samt vilka skyldigheter som gäller för den arbetssökande, som till exempel att aktivt söka arbeten (sökintervall), eller att delta i insatsen. Dessutom ser ni vilka ramprogram (jobbgaranti för ungdomar, jobb- och utvecklingsgarantin och etableringsprogrammet) deltagaren har beslut om, och i vilken omfattning.

Ni kan enbart läsa information – inte lägga till eller redigera.

Delad handlingsplan gäller vissa tjänster

Delad handlingsplan gäller för tjänsterna som förmedlas via Mina sidor fristående aktörer, det vill säga:

  • Rusta och matcha 2
  • Karriärvägledning (KVL)
  • Steg till arbete (tjänsten införs under hösten)