Tipsa om test för nystartsjobb

Publicerad: 2023-06-08

Det finns ett test på vår hemsida där arbetssökande kan få en indikation på om de uppfyller kraven för nystartsjobb.

Ta hjälp av våra ekonomiska stöd när du matchar ut dina deltagare i jobb. Vårt största stöd är nystartsjobb – en ekonomisk ersättning till arbetsgivare som betalas ut när arbetsgivaren anställer en person som varit frånvarande från arbetsmarknaden en längre tid eller är ny i Sverige.

Vi har ett ”självtest” för arbetssökande, där de snabbt kan få en indikation på om de kan ha möjlighet att få ta del av nystartsjobb.

Utifrån svaren får den arbetssökande en automatiserad indikation om kraven uppfylls. Var tydlig med att förklara att det bara är en indikation och inget löfte då den slutgiltiga bedömningen görs av en arbetsförmedlare.

Testet är på svenska och tar ungefär en minut. Testet är helt anonymt och Arbetsförmedlingen lagrar inga uppgifter om den som använder testet.

Tipsa dina deltagare om att göra testet – att ha gjort testet rustar den arbetssökande ytterligare på sin väg ut på arbetsmarknaden.

Du hittar mer information på sidan Nystartsjobb för arbetssökande.

Relaterad information

Nystartsjobb