Upphandling nummer två av steg till arbete

Publicerad: 2023-06-07

Avtalen för introduktion till arbete och aktivitetsbaserade utredningsplatser löper i vissa leveransområden ut under hösten. Upphandling nummer två av steg till arbete kommer att annonseras i slutet av juli.

Avtalen med leverantörer avseende tjänsterna introduktion till arbete samt aktivitetsbaserade utredningsplatser löper i vissa leveransområden ut 31 oktober respektive 30 november. Då har alla optioner om förlängning förbrukats.

För att säkerställa att behovet av rehabiliterande tjänster i dessa leveransområden tillgodoses kommer Arbetsförbetsförmedlingen annonsera upphandling nummer två av steg till arbete i slutet av juli.

Tjänsten steg till arbete efter den andra upphandlingen är planerad att starta den 1 november respektive 1 december i dessa leveransområden för att undvika att glapp uppstår mellan rehabiliterande tjänster.

Relaterad information

Steg till arbete