Dokument med förtydligande

Publicerad: 2023-06-07

Vi har förtydligat de delar i avtalet för rusta och matcha 2 som gäller obligatoriskt stöd och krav på uppgiftsskyldighet.

Vi lagt upp ett dokument som gäller information i förfrågningsunderlaget för rusta och matcha 2.

Dokumentet har som syfte att förtydliga följande delar i avtalet: Obligatoriskt stöd (4.1.1) och Krav på uppgiftsskyldighet, dokumentation och uppföljning (4.4).

Förtydligandet gäller bland annat att schemat (tidigare utvecklingsplanen) ska vara på hela arbetsutbudet och endast innefatta obligatoriska och valbara aktiviteter som finns definierade i förfrågningsunderlaget. Schemat ska vara individuellt och Arbetsförmedlingen ska kunna ta del av det vid förfrågan.

Dokumentet innehåller bland annat exempel på valbara aktiviteter samt hur ett schema skulle kunna se ut. Du hittar dokumentet på tjänstesidan för rusta och matcha 2 under relaterad information.

Relaterad information

Rusta och matcha 2