Enkät för att förstå behov i det dagliga arbetet

Publicerad: 2023-04-26

Under april och maj genomför vi telefonsamtal med er leverantörer för att förstå era behov. Fokus är på vår kommunikation till er.

Under april/maj kommer vi att genomföra en enkät bland medarbetare hos er som är leverantörer av rusta och matcha. Vi vill förstå vad ni som arbetar dagligen med arbetssökande har för behov när det gäller framför allt kommunikationen mellan er och Arbetsförmedlingen.

– Det jobb som våra leverantörer gör dagligen med arbetssökande och arbetsgivare är en viktig del av Arbetsförmedlingens verksamhet. Det är viktigt att leverantörerna känner att kommunikationen fungerar, säger Mats Johansson, sektionschef arbetsgivare och leverantörer, kommunikationsavdelningen.

Enkät besvaras via telefon

Undersökningen görs genom intervjuer via telefon. Urvalet består av stora, mellanstora och mindre leverantörer, och vi söker medarbetare som träffar de arbetssökande regelbundet. Exempel på frågor är kännedom och kunskap om våra tjänster och stöd till arbetssökande och arbetsgivare samt hur ni ser på Arbetsförmedlingen.

Kommunikation och information är också en viktig del av undersökningen.

– Vi vill veta hur våra olika kommunikationskanaler uppfattas av leverantörerna och vilka behov och önskemål som finns när det gäller att få information, avslutar Mats.

Resultatet av enkäten kommer att användas för att fortsätta utveckla våra kommunikationskanaler och även innehållet i kommunikationen med er leverantörer.

Relaterad information

Rusta och matcha 2