När ordernummer saknas i exporten

Publicerad: 2023-04-21

Ordernummer för deltagare i rusta och matcha 2 syns först när deltagaren startat.

Avropet inkommer en tid innan deltagarens faktiska startdatum, och ordernummer blir synligt i exporten när deltagarens startdatum passerat och en gemensam planering skickats in.

Relaterad information

Rusta och matcha 2

Systemstöd