Viktiga datum i övergång mellan tjänster

Publicerad: 2023-04-05

Ett uppsägningsbrev angående avtal för rusta och matcha har skickats ut till samtliga leverantörer. Avtalet sägs upp den 15 april, och rusta och matcha 2 startar den 17 april. Här kommer en påminnelse om viktiga datum som gäller i övergången mellan de båda tjänsterna.

Avtalet för nuvarande rusta och matcha sägs upp lördagen den 15 april och den nya tjänsten rusta och matcha 2 startar måndag 17 april. Det kommer inte bli en automatisk övergång från befintlig tjänst till rusta och matcha 2. Arbetsförmedlingen kommer att göra en ny bedömning av de deltagare som är inne i nuvarande rusta och matcha. Ett nytt avtal innebär också att deltagarna ska välja leverantör på nytt.

Viktiga datum att ha koll på

13 april: Deltagare med slutdatum 13 april i period 1 i nuvarande rusta och matcha är de sista som kan få beslut om period 2 i rusta och matcha.

14 april: Sista dagen för nya beslut i nuvarande rusta och matcha är den 14 april klockan 18.00. Det är även sista dag att kunna byta leverantör.

15 april: Avtal för befintlig rusta och matcha sägs upp. Detta innebär att leverantörer från den 15 april inte längre kommer att vara sökbara på Arbetsförmedlingens hemsida. Inga nya deltagare placeras därmed hos er från detta datum. Deltagare som redan är placerade hos er går kvar beslutstiden ut.

En uppsägningstid på tre månader för leverantörerna startar. Leverantören åtar sig att slutföra alla de uppdrag som avropats under avtalstiden, även om perioden infaller efter avtalstidens slut.

17 april: Den nya tjänsten rusta och matcha 2 startar och vi börjar då fatta beslut i den nya tjänsten. Startdag för deltagaren hos leverantören blir tidigast 2 maj.

28 april: Sista dag för deltagare att starta i nuvarande rusta och matcha. Ett beslut som fattas den 14 april (sista dagen) innebär därmed att start för dessa individer blir den 28 april.

24 oktober: Sista dag att utföra nuvarande rusta och matcha. Leverantören åtar sig att slutföra alla de uppdrag som beslutats under avtalstiden (senast 14 april), dock längst sex månader efter avtalstidens utgång.

Mer information

I förfrågningsunderlaget för Kundval Rusta och matcha finns mer information under Kontraktsvillkor i avsnitt 6.9 ”Uppsägning av avtal” mellan Arbetsförmedlingen och er som berörd leverantör i tjänsten.

Om du har frågor ber vi dig skicka dem via TendSign.