Ny rutin för slutredovisning karriärvägledning

Publicerad: 2023-04-03

Från och med den 4 april så kommer leverantörer av tjänsten karriärvägledning att skicka in en kompletterande slutredovisning som en bilaga i informativ rapport.

Innan slutredovisningen godkänns så behöver bilagan läsas och innehållet tas tillvara i fortsatt planering då den utgör en del av slutredovisningen.
Då nuvarande slutredovisning inte är färdigutvecklad i Mina sidor för fristående aktörer så används i stället denna rutin framåt.

Du kan läsa om hur vi tänker att du ska fylla i slutredovisningen i bildspelet ”Slutredovisning för KVL leverantörer” som du finner under relaterad information.

Wordfilen ”Komplettering till slutredovisningen, Karriärvägledning” (som du också hittar under relaterad information) som innehåller själva slutredovisningen ska fyllas i, och sparas i pdf-format innan den bifogas som bilaga i informativ rapport.