Demo av mina sidor fristående aktörer den 28 mars

Publicerad: 2023-03-21

Klockan 14 den 28 mars är nästa tillfälle för demo av IT-systemet ”mina sidor fristående aktörer”. Fokus kommer främst att vara på Rusta och matcha 2. Demon sker via Arbetsförmedlingens program videomöte, och inbjudan kommer att gå ut via mejl.

Våra demotillfällen sker varannan vecka då vi informerar om nya funktioner och förbättringar i våra tjänster samt om systemet generellt, för att ni ska känna er trygga att arbeta och navigera i det.

På våra demon tar vi inte upp specifika ärenden, utan innehållet är generellt. Länk till mötena och en preliminär agenda hittar du i inbjudan där det även finns möjlighet att ställa frågor i förväg.

Då nya mejllistor utgår från de aktuella avtalen inför varje tillfälle hänvisar vi er att sprida information och mötesinbokningar internt. Frågor som rör ert avtal med Arbetsförmedlingen hänvisas till avtalsansvarig som står på aktuella kontraktet.