Nya tjänsten rusta och matcha 2 startar den 17 april

Publicerad: 2023-03-13

Avtalet för befintliga rusta och matcha sägs upp lördagen den 15 april och den nya tjänsten rusta och matcha 2 startar måndag 17 april.

Sista dagen för nya beslut i befintliga rusta och matcha är den 14 april kl 18.00 och sista dagen för förlängningar i den befintliga tjänsten är den 13 april. Uppsägning av avtalet sker den 15 april. Den nya tjänsten rusta och matcha 2 startar måndag 17 april och då börjar vi fatta beslut i nya tjänsten.

Övergång mellan tjänsterna sker inte automatiskt

Det kommer inte bli en automatisk övergång från befintlig tjänst till rusta och matcha 2. Arbetsförmedlingen behöver göra en ny bedömning av de deltagare som är inne i befintlig rusta och matcha. Ett nytt avtal innebär också att deltagarna ska välja leverantör på nytt.

Vi bedömer att majoriteten av de 13 000 – 14 000 deltagare som berörs kommer att kunna få ett nytt beslut i rusta och matcha 2. Om en sökande inte får ett nytt beslut kan det bero på att den inte uppfyller villkoren i förordningen förmedlingsinsatser eller att behovet av annan insats är med passande.

I förfrågningsunderlaget för rusta och matcha 2 finns detaljerad information om förmedlingsinsatser.

Har du frågor skicka dem via sidan för att lämna synpunkter.