Uppdaterade riktlinjer om att rapportera avvikelser

Publicerad: 2023-02-20

Uppdateringen innehåller förtydligande om att leverantören ska rapportera alla avvikelser till Arbetsförmedlingen, utan att bedöma om det finns godtagbara skäl.

I början av februari uppdaterades riktlinjerna för avvikelserapportering som är en del av avtalet mellan dig som leverantör av tjänst och Arbetsförmedlingen.

I de uppdaterade riktlinjerna förtydligas att leverantören ska rapportera alla avvikelser till Arbetsförmedlingen, utan att bedöma om det finns godtagbara skäl. Det förtydligas också vid vilken tidpunkt en avvikelserapport ska skickas och vilka uppgifter rapporten ska innehålla samt när komplettering eller rättelse av tidigare rapport ska göras.

Nytt är att vid frånvaro ska en avvikelserapport skickas vid längre frånvaro än 15 minuter. Kortare frånvaro än så behöver inte rapporteras till Arbetsförmedlingen. Nu framgår också hur du som leverantör ska lämna uppgifter som inte får lämnas digitalt. Läs hela riktlinjerna via länk under relaterad information.

Du som leverantör ansvarar för att alla dina medarbetare och underleverantörer känner till när och hur avvikelser ska rapporteras till Arbetsförmedlingen. Som stöd vid rapportering av avvikelser finns vanliga frågor och svar på vår webb.