Nystartsjobb för långsiktig försörjning och sysselsättning

Arbetsförmedlingens anställningsstöd ska få fler arbetsgivare att anställa människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Då får vi en inkluderande arbetsmarknad och ger också fler människor en ärlig chans.

Nystartsjobb

Många arbetssökande i kommunerna runt om i landet har lyckats nå en långsiktig försörjning och sysselsättning tack vare nystartsjobb, som är ett av våra vanligaste anställningsstöd. Nystartsjobb är en ekonomisk ersättning som betalas ut till arbetsgivare som anställer någon som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid, eller är ny i Sverige. I dag har cirka 27 000 personer en anställning med hjälp av nystartsjobb.

– Vi samverkar gärna med kommunerna för att få fler långtidsarbetslösa ut i arbete och ett bra sätt är nystartsjobb. Det är ett bra exempel på hur vi kan ge varandra förutsättningar att lyckas med våra uppdrag, säger Håkan Lind, kvalificerad handläggare på enheten Utbilda och samverka.

Enkelt att anställa med nystartsjobb

Processen är enkel och ansökan om nystartsjobb görs direkt på vår webbplats. En handläggare hos oss gör en utredning om arbetsgivaren och den som ska anställas uppfyller villkoren. Arbetsförmedlingen beslutar om ersättningen för max ett år i taget. Ersättningen bestäms bland annat av vilket villkor arbetssökanden uppfyller. Ersättningsbeloppet motsvarar minst två arbetsgivaravgifter för den del av månadslönen som är upp till 20 000 kronor vid heltidsarbete.

Höjda ersättningsnivåer ökar intresset hos arbetsgivare

I år höjdes ersättningsnivåerna för arbetsgivare som anställer med nystartsjobb. Det har gjort att intresset för nystartsjobb har ökat. Under årets första tre månader ökade antalet ansökningar med 17 procent jämfört med samma period 2021. På grund av många ansökningar kan väntetiden nu vara något längre än vanligt. Vi beklagar om så är fallet.

Webbinarium för arbetsgivare

Titta gärna på vårt webbinarium om nystartsjobb som är riktat till arbetsgivare. Där kan du lära mer om hur arbetsgivare ser på nystartsjobb. Länken till webbinariet, som finns tillgängligt till i början av juni, hittar du under Relaterad information.