Formulera mål och delmål

Formulera dina mål så att de känns meningsfulla just för dig. Och glöm inte att dela upp vägen dit i flera steg. Här får du tips på hur du gör.

Välj ditt mål själv

Är det här något du gör för din egen skull eller för någon annan? Att målet är ditt eget kommer ha stor betydelse för din motivation. Målet ska vara meningsfullt och viktigt just för dig.

Så här ska ett bra mål vara

  • Möjligt att kontrollera. Dina möjligheter att nå målet ska inte vara beroende av saker i din omvärld som du inte kan påverka. Du ska kunna nå målet av egen kraft.
  • Specifikt. Ditt mål ska vara formulerat på ett sådant sätt att du vet exakt vad det gäller. Det ska vara avgränsat och tydligt.
  • Realistiskt. Ditt mål ska vara på en rimlig nivå. Du måste känna att det är möjligt att nå.
  • Mätbart. Så att du vet om du har nått det eller inte.
  • Tidsatt. Det ska vara tydligt när målet ska vara uppfyllt.

Sätt upp delmål

För att nå ditt mål är det viktigt att du delar upp vägen dit i flera mindre steg – delmål. Det är lättare att behålla motivationen om slutmålet inte känns för stort eller långt bort.

Glöm inte att pricka av och fira dina avklarade delmål!
Det ger energi och drivkraft till att börja gå vidare mot nästa delmål. 

Ladda ner pdf:en, skriv ut och fyll i vartefter. Eller använd den som inspiration till en egen mall.