Hitta framtidsjobbet i våra yrkesprognoser

Publicerad: 2024-04-15

Flera yrken som förväntas ha bäst jobbchanser 2024 och på fem års sikt hittar du bland annat inom hälso- och sjukvård, transport och data/it. De flesta yrkena med goda utsikter kräver utbildning. Se vår lista över yrken som är bra att satsa på.

Blir du yrkeslärare har du goda möjligheter till arbete, visar Arbetsförmedlingens yrkesprognos.

Arbetsförmedlingen har nyligen tagit fram nulägesbedömningar och efterfrågeprognoser på fem års sikt för cirka 180 yrken. Bland högskoleyrken med störst jobbchanser finns de inom hälso- och sjukvård, pedagogik, teknik och data/it. Det finns också stora möjligheter till arbete inom yrken som kräver lägre utbildningsnivå, bland annat undersköterska, lastbilsförare, bilmekaniker, kockar samt maskinoperatörer och montörer.

– Vi ser en fortsatt ökning av arbetslösheten och en svagare arbetsmarknad under 2024. Detta är en följd av det tuffare ekonomiska läget som påverkar flera branscher, säger Kerstin Eriksson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Utbildning viktigt

Arbetsförmedlingens fortsatta bedömning är att arbetslösheten kommer att öka under 2024 för att därefter minska när ekonomin förstärks. Men oavsett finns det alltid en efterfrågan på utbildad arbetskraft.

Allt tyder på att utbildning även fortsättningsvis blir en allt viktigare faktor för att få ett jobb. En fullföljd gymnasieutbildning är ofta ett grundkrav, men många gånger behövs också en yrkes- eller högskoleutbildning.

– Många yrkesinriktade gymnasieprogram leder fram till yrken med stora möjligheter till arbete. Utbildning och yrkeskunskaper ger både bra jobbmöjligheter och bättre beredskap när arbetsmarknaden förändras, säger Kerstin Eriksson.

Hitta yrken

Yrkes- och kompetensanalyser