Utbildning på grundskole- och gymnasienivå

De flesta jobb kräver att du har en grundläggande utbildning, och har du en gymnasieutbildning ökar dina chanser att få jobb. Inom ramen för våra olika stöd har du möjlighet att bygga på din kompetens.

Utbildningskontrakt

Om du är under 25 år kan du skaffa dig gymnasiekompetens med ett utbildningskontrakt. Utbildningskontraktet är en överenskommelse mellan dig, oss och din hemkommun. Du studerar på komvux eller på en folkhögskola.

Utbildningskontrakt

Utbildning inom etableringsprogrammet

När du deltar i etableringsprogrammet finns det flera olika utbildningar du kan läsa. Det kan till exempel vara:

  • Grundskole- eller gymnasieutbildning på komvux eller folkhögskola. Utbildningen kan ge dig grundläggande behörighet till vidare studier.

Förberedande utbildningar inför komvuxstudier

Du har möjlighet att få hjälp med att förbereda dig inför studier på grundskole- eller gymnasial nivå vid komvux. Det kan till exempel vara:

  • Etableringskurs på folkhögskola. Du läser svenska, ofta varvat med studiebesök, praktik och andra insatser som förbereder dig för fortsatta studier eller jobb.
  • Studiemotiverande kurs på folkhögskola. Med aktiviteter för att hitta motivation, träning i studieteknik och med fokus på svenska, engelska, matematik och samhällskunskap blir du bättre rustad för att fortsätta studera.

Studiemotiverande kurs på folkhögskola

Utbildning inom övriga stöd och program

Om du saknar grund- eller gymnasieutbildning kan du i vissa fall studera och få ersättning via våra övriga stöd och program, till exempel jobb- och utvecklingsgarantin. Det kan till exempel vara:

  • Utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå vid komvux eller på folkhögskola. Utbildningen kan ge dig grundläggande behörighet till vidare studier.
  • Kortare yrkesutbildningar på komvux, som kan vara en snabbare väg till ett jobb.

Förberedande utbildningar inför grundskola och gymnasium

Du har möjlighet att få hjälp med att förbereda dig inför studier på grundskola eller gymnasium. Det kan till exempel vara:

  • Studiemotiverande kurs på folkhögskola. Med aktiviteter för att hitta motivation, träning i studieteknik och med fokus på svenska, engelska, matematik och samhällskunskap blir du bättre rustad för att fortsätta studera.

Studiemotiverande kurs på folkhögskola

Ekonomiskt stöd

Du kan få ekonomiskt stöd under tiden du studerar inom ramen för något av våra program. Du kan få ersättning i form av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning.

Stöd från Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Du kan i vissa fall få ekonomiskt stöd från CSN för studier på grundskole- och gymnasienivå. Det gäller både om du studerar på komvux eller går motsvarande utbildning på folkhögskola.

Om du behöver läsa in en fullständig gymnasieutbildning kan du i vissa fall ha rätt till studiestartsstöd.

Studiestartsstöd – Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Om du behöver läsa in en fullständig gymnasieutbildning kan du i vissa fall ha rätt till ett högre studiebidrag från CSN. Det gäller till exempel om du:

  • har ett utbildningskontrakt
  • är 20-24 år och deltar i jobbgarantin för ungdomar eller jobb- och utvecklingsgarantin
  • är 25 år eller äldre

Du kan läsa mer om vad som gäller på Centrala studiestödsnämndens (CSN) webbplats.

CSN - Högre bidrag för vissa studier

Kundservice