Yrkesutbildning

En yrkesutbildning gör dig mer attraktiv på arbetsmarknaden. Det finns olika utbildningar till yrken där det är brist på personal.

Arbetsmarknadsutbildning

En arbetsmarknadsutbildning gör dig mer attraktiv på den aktuella arbetsmarknaden. Utbildningen är ofta skräddarsydd tillsammans med en specifik arbetsgivare.

Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning

Du kan få pedagogiskt stöd, kompletterat med hjälpmedel, när du deltar i vissa av våra utbildningsinsatser.

Yrkesinriktad utbildning på folkhögskola

Om du deltar i jobb- och utvecklingsgarantin eller i etableringsprogrammet kan du gå en yrkesinriktad folkhögskoleutbildning till ett yrke där det är brist på personal.

Yrkesintroduktionsanställning

Med yrkesintroduktionsanställning lär du dig ett yrke, skaffar dig erfarenhet och ökar dina chanser att få jobb.

Yrkes- och studieförberedande modul

En vägledningskurs som ska ge dig stöd i att hitta ett yrke som du vill börja studera till.

Kundservice